Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | March 24, 2019

Scroll to top

Top

Posts By Karol Mišovic

Pohania, vďaka ktorým viera (v divadlo) nestratila zmysel

14. september 2012 |

V činohre Slovenského národného divadla sa už dlhodobo stretávame s nedostatkom režijnej a dramaturgickej invencie. V poslednom čase nám totiž prvá scéna priniesla len veľmi málo impulzov a podnetov, ktoré by aspoň z časti reprezentovali súčasné európske divadelné postupy. Tak SND viac repertoárovo stagnuje ako prekvapuje … Read More

Na stanici Túžba nezastavujeme!

1. apríl 2011 |

Hry Tennessee Williamsa nepatria medzi tituly, ktoré sa v súčasnosti pravidelne objavujú v repertoári slovenských divadiel. Aj keď inscenačná tradícia do počtu naštudovaní nie je úplne chudobná, úspechu sa dočkalo len málo inscenácií. Témy vyhorenia osobnosti a dialektiky individualít, ktoré si … Read More

Amadeus

18. január 2011 |

Shafferov Amadeus, hra o imaginárnom súboji Salieriho proti Mozartovi, je od prvého uvedenia v divadlách považovaný za výborný prevádzkový titul. Diváci poznajú preslávený a Oscarmi ovenčený film Miloša Formana a cieľovú skupinu divákov reprezentujú aj milovníci podmanivej Mozartovej hudby. Tieto dva atribúty sú určite … Read More

Iba pozlátení chlapci

11. január 2011 |

Neil Simon je hádam najuvádzanejším komediálnym americkým dramatikom na svete a ak dramaturgie divadiel potrebujú pobaviť divákov a zaplniť sálu na niekoľko desiatok repríz, tak často siahajú práve po jeho tituloch. Prvou Simonovou hrou v Slovenskom národnom divadle boli práve Zlatí chlapci v roku … Read More

Carlo Goldoni – Vejár

26. september 2010 |

Vyprázdnená talianska komédia od majstra Goldoniho alebo na legendy neslobodno siahať Carlo Goldoni (1707-1793) je najhrávanejším a možno, ak obídeme Lugiho Pirandella, aj najslávnejším talianskym dramatikom. Jeho umeleckým prínosom do svetovej dramatiky bola radikálna reforma commedie dell´arte, kde odstránil masky, ktoré … Read More

Marius von Mayenburg – Ksicht

18. september 2010 |

Úsporný, ale poctivý (k)Ksicht Úlohou dramaturgie prvej reprezentačnej scény nie je len prinášať na javisko osvedčené ,,klasické“ tituly, ktoré by mal režisér ,,zaobaliť“ do nového aktuálneho šatu, ale zároveň je jej základnou prioritou aj krok s dobou a najsúčasnejšími trendmi svetových javísk. … Read More

Mariša obalená chladom zo všetkých strán

29. august 2010 |

Ak nejaký konkrétny dátum neodmysliteľne patrí do pamäti slovenského divadla, tak je to určite 1. marec 1920. Práve vtedy sa otvorili brány Slovenského národného divadla. Prvou premiérou bolo predstavenie opery Bedřicha Smetany Hubička, o deň neskôr, 2. marca, odohrali prvú činohernú … Read More