Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 17, 2019

Scroll to top

Top

Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť

Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť

| On 04, Júl 2014

Jana Juráňová vyštudovala ruštinu a angličtinu, pracovala ako dramaturgička v trnavskom divadle i ako zástupkyňa šéfredaktora Slovenských pohľadov. Je spoluzakladateľkou ASPEKT-u, prvej feministickej vzdelávacej a  publikačnej organizácie na Slovensku.

Vo výbere Anasoft litera nie je spisovateľka Jana Juráňová po prvý raz, v minulých rokoch dala o svojom talente vedieť predovšetkým dielami Lásky nebeské, Orodovnice či Žila som s Hviezdoslavom.

Tento rok sa do finálovej zostavy Anasoft litera dostala s dielom Nevybavená záležitosť, ktorej hlavnou hrdinkou je, ako aj pri iných jej dielach, žena. A nie jedna.

Zita žije teraz a tu – sama v dome, v novom prostredí. Že je sama si však myslí len do chvíle, kým jej nezačne spoločnosť robiť akási neznáma Ona – žena z obrazu, ktorej zápisky Zita objaví. Prostredníctvom výrazne kontrastných životov hlavných hrdiniek si minulosť a súčasnosť podávajú ruky veľmi elegantne a citlivo. Jana Juráňová preukazuje svojimi riadkami naozaj veľký cit pre vykreslenie vnútorného sveta žien.

Nemožno jej uprieť ani talent pri opise priestorov. V celom diele nenájdeme žiaden konkrétny údaj o mieste, kde Zita býva. Nepotrebujeme ho. Úplne stačí, s akou precíznosťou a citom pre detail spisovateľka opisuje jednotlivé priestory.

„No prišla smrť. Náhle, nezvratne, šokujúco, bez prípravy, ako napokon chodí vždy, aj keď je vytúžená a smrteľné lôžko je už preležané. A život plynie ďalej, akoby sa nič nestalo.“

Tematicky kniha priveľmi nešokuje. Citeľne prítomná je v diele téma hľadania. Hľadania cudzích životov, ale aj toho vlastného a hľadanie tmelu medzi nimi. Opúšťanie starých priestorov je vystriedané hľadaním miesta v novom dome, ktorý so sebou prináša nové životné skúsenosti. Nové priateľky.

Nevybavená záležitosť nedisponuje žiadnym výrazným dejom, nenájdete tu žiadne výrazné akcie ani strhujúci konflikt. Kniha je skladačkou vnútorných pocitov a myšlienkových pochodov, založená je viac na atmosfére. Juráňová oživuje príbeh listami a e- mailami, ale i úryvkami z Biblie, ktoré priamo korešpondujú s dejom.

Autorka pracuje s napätím a spolu s hlavnou postavou čitateľ pátra, hľadá i nachádza. Predovšetkým nachádza odpovede, no s trochou dôvtipu je možné vytušiť osudy žien už mnoho strán pred koncom. V momente, keď sa čitateľ dozvie o neznámej, napätie opadá a zabúda sa naň. Obávam sa, že práve táto iskra zvedavosti je hybnou silou príbehu a čitateľovi je odobratá príliš skoro. Kvôli tomu sa vývoj deja po objavení súvislostí stáva očakávateľným, je ťažké ho niekam posunúť a skutočne sa stáva nevybavenou záležitosťou.

Juráňová, J.: Nevybavená záležitosť. Bratislava: Aspekt, 2013.