Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | March 24, 2019

Scroll to top

Top

Oľga Feldeková: Kým som šťastný

Oľga Feldeková: Kým som šťastný

| On 20, Jún 2014

Literárny kritik Viktor Kochol sa o knihe vyjadril veľavravne, keď napísal: „Od čias Timravy nemala slovenská ženská próza talent s takým sviežim, a pritom neľútostne presným pohľadom na svet.

Kým som šťastný je magickorealistické dielo, pri čítaní skutočne pripomína Timravinu tvorbu, akurát sviežejšiu a podaním súčasnejšiu. Už v úvode nachádzame interpretačný kľúč nielen k názvu, ale tiež obsahu celej knihy. Je ním výrok Kurta Vonneguta, Jr.: „Zastreľte ma, kým som šťastný.“ Predznamenáva iróniu, ktorá sa nesie celým dejom, ale tiež tému hľadania a (ne)dosiahnutia šťastia.

Formálne je knižka rozdelená do prológu, sedemnástich kapitol a epilógu, pričom každá kapitola má svoje podkapitoly. O dizajn knižky sa postarali Dávid a Ivan Popovičovci. Ilustrácie vďaka nim dopĺňajú trpkovtipný charakter diela.

Hlavnou postavou je Jakub. Kedysi anjel, neskôr poštár sa odhodlá zachrániť svet. Chce Bohu dokázať, že na svete existuje aspoň jeden šťastný človek a on ho nájde. Ak tak učiní, Boh svet nezničí. Jakub sa však narodí do roku 1914, čo samo o sebe znamená v kontexte dejín nešťastné obdobie. O to viac, že Jakub si počas svojho dospievania aj dospelého života vytrpí nejednu osobnú i dejinnú tragédiu. Aby toho nebolo na Jakubových pleciach málo, pritrafí sa mu aj španielska chrípka. Z tej si odnáša ľahké mentálne poznačenie. Paradoxné je, že ťapákovským syndrómom netrpí Jakub, ale postavy okolo neho.

Ideí nesie fabula nespočet. Silným motívom príbehu je predovšetkým hľadanie šťastia bez ohľadu na vek, povolanie, názory, dobu. Rezonuje tiež priateľstvo Jakuba a jeho netere Evičky, ktorá je akýmsi tmelom vzťahov i jednou z hybných síl príbehu.

Oľga Feldeková je známa svojím zmyslom pre humor, nadhľadom, iróniou. Mnohokrát úsporne, no o to trefnejšie zachytáva atmosféru doby v kontexte s ľuďmi, ktorí si ju nevybrali, ale nesú si ju so sebou. Lebo musia. A okrem toho chcú len byť šťastní.