Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 17, 2019

Scroll to top

Top

V znamení Svetového dňa divadla

V znamení Svetového dňa divadla

| On 27, Mar 2014

„Mali by sa umelci prispôsobiť trhu alebo využiť svoju silu – vyčistiť priestor v srdciach a mysli spoločnosti, spájať ľudí, inšpirovať, vytvoriť svet nádeje a otvorených sŕdc?“ Aj takúto otázku si ku Svetovému dňu divadla položil Brett Bailey.

Pri príležitosti otvorenia Divadla národov v Paríži v roku 1962 vznikol prvý Svetový deň divadla. Tento nápad sa zrodil v Medzinárodnom divadelnom inštitúte (International Theatre Institute). Svetový deň divadla sa oslavuje 27. marca a od jeho vzniku je každoročne sprevádzaný posolstvom z pera významných divadelných osobností. Prvým autorom posolstva bol v roku 1962 dramatik, spisovateľ, básnik, maliar a režisér Jean Cocteau. V roku 2014 sa ho ujal Brett Bailey.

Brett Bailey je juhoafrický dramatik, výtvarník, režisér a art director divadelnej spoločnosti Third World Bunfight, ktorá si udržiava vrcholnú pozíciu medzi juhoafrickými vystúpeniami. Pôsobí aj ako autor umeleckých hier, ktoré sa hrajú po celej Európe, Austrálii a Afrike. Vyhral niekoľko ocenení ako napríklad zlatú medailu na Prague Quadrennial a mnohé iné. Práve kvôli svojej významnej pozícii vo svete divadla bol vybraný za autora poslania Svetového dňa divadla pre rok 2014.

„Kdekoľvek je ľudská spoločnosť, objavuje sa neskrotný duch prejavu,“ začal svoje posolstvo Brett Bailey. Pokračoval tým, že ľudská spoločnosť si vytvára vlastné divadelné svety na vyjadrenie ich vlastnej zložitosti, rozmanitosti, zraniteľnosti. Položil aj niekoľko rečníckych otázok pre umelcov – čo cítia, že je potrebné odhaliť svetu? Je obhájiteľné, keď sa trvá na tom, že umenie by malo byť oddelené od sociálnych tém? Mali by sa umelci prispôsobiť trhu alebo využiť svoju silu – vyčistiť priestor v srdciach a mysli spoločnosti, spájať ľudí, inšpirovať, vytvoriť svet nádeje a otvorených sŕdc? Brett Bailey vo svojom posolstve nabáda nielen umelcov, ale všetkých ľudí, aby sa zamysleli nad tým, ktorým smerom by sa kultúra mala uberať. Text v plnom znení je možné nájsť na internetovej stránke Svetového dňa divadla.

Ku 27. marcu mnohé národné a medzinárodné divadlá usporadúvajú akcie, ktoré podčiarkujú význam tejto udalosti. Jedna z vrcholných kultúrnych inštitúcií Slovenska – Slovenské národné divadlo, v tento deň svoj program neobohatila. Napriek tomu ponúka niekoľko zaujímavých predstavení, ktorými si môžete uctiť Svetový deň divadla.

Foto: https://www.flickr.com/photos/21644167@N04/4018275312/