Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 17, 2019

Scroll to top

Top

Súčasná česko-slovenská poézia

Súčasná česko-slovenská poézia

| On 03, Mar 2014

Kultúrne centrum KC Dunaj na Nedbalovej ulici v Bratislave sa stalo vo štvrtok 27. februára symbolom česko-slovenskej poézie. Nadšenci poézie mali možnosť si vypočuť autorské čítanie literárnych hostí.

Niektorí zaujali svojou kontroverznosťou, iní vtipom alebo tvorbou deštruktívno-experimentálnej poézie. Podujatie s názvom Súčasná česko-slovenská poézia zorganizovalo OZ literarnyklub.sk v spolupráci s OZ Literis a Českým centrom sídliacim v Bratislave. Myšlienka autorského čítania vychádza z programu festivalu Siete 2013, ktoré je už siedmym ročníkom multižánrového festivalu, zameraného predovšetkým na literatúru, a to hlavne na podporu mladých a často nezavedených autorov.

Krátko pred osemnástou hodinou sa postupne zapĺňali pripravené priestory pre poslucháčov. Niektorí sa rozhodli zaplniť stoličky pred pódiom v jemnom prítmí, iní netrpezlivo sledovali dianie z diaľky v očakávaní, kedy sa to už začne. Po krátkej zvukovej skúške pristúpil moderátor podujatia Michal Rehúš. Úvodným slovom privítal všetkých prítomných a ako prvého hosťa uviedol hudobného člena satanistickej hudobnej skupiny pre deti Pentagramček – Samča, brata dážďoviek. Tento kontroverzný hudobník zaujal publikum svojím netradičným vystúpením obohateným, ako sám poznamenal, spirituálnou tematikou, ktorou by sa mali zaoberať už malé deti. Rovnako zaujal poznámkou, že slovenská pop-music by mala byť prerobená do podoby prístupnej pre mačacie bytosti. Tieto postrehy vyvolali v publiku krátky rozruch a následne hudobník pokračoval vo svojom úvodnom vystúpení.

Provokatívny Vlado Šimek na scéne

Vlado Šimek

Vlado Šimek

Ako prvý literárny hosť sa predstavil Vlado Šimek s provokatívnymi básňami zo svojej novej zbierky Modlitba za Felvidék. Predstavenie Vlada Šimeka publiku bolo značne nezvyčajné. ,,Tvorba Vlada Šimeka je trochu pochybná, ale ja vlastne vysvetlím aj prečo. Na jeho poslednej zbierke som, bohužiaľ, spolupracoval. Tá zbierka sa volá Modlitba za Felvidék. Dá sa kúpiť aj tu, ale určite to nerobte, pretože tie básne… v podstate ich najzákladnejší problém spočíva v tom, že sú veľmi efemérne. Nie sú vôbec nadčasové a týkajú sa iba aktuálnych udalostí. Po pár rokoch veľmi zostarnú. Neprežijú desiatky ani stovky rokov ako poézia má prežiť. To je jedna základná chyba Šimekovej poézie…“ poznamenal kriticky okrem iného moderátor na úvod vystúpenia Vlada Šimeka, ktorý podľa jeho slov ľudí svojou provokatívnou poéziou viac rozdeľuje ako spája.

 

V záverečných slovách moderátora odzneli aj pozitíva na stranu Šimeka týkajúcich sa očakávaní jeho tretej, dúfajúc bezchybnej, zbierky poézie. Provokatívneho autora tieto slová vôbec neodradili a na pódium vystúpil sebavedome. Prvá báseň prednesu niesla názov Didaktika nenávisti. Odzneli básne týkajúce sa tém od domova cez citlivú tematiku Pavla Demitru až po básne týkajúce sa histórie. Záverečnú báseň autor uviedol slovami: ,,A na záver báseň, ktorá oslovila pani redaktorku rozhlasu, takže z tohto bude pravdepodobne reportáž. Pýtala sa ma, či myslím túto báseň vážne. Veľa z tých, čo o mne písali si myslia, že som tú báseň napísal v ironickom kontexte…no ja ju myslím absolútne vážne. Ja v skutočnosti slovenský národ nenávidím. Dôvod som vysvetlil v tejto básni, ktorá má motto: história nie je o nuansách ale o faktoch“.

Mladá úspešná poetka

Lenka Segiňová

Lenka Segiňová

Po odznení poslednej Šimkovej básne privítalo publikum poetku Lenku Segiňovú, víťazku prestížnej literárnej súťaže Medzi riadky. Okrem súťažného úspechu dostala možnosť publikovania svojich básní v lukratívnom časopise pre mladú literatúru Dotyky. Verejné vystúpenie, Interpretácia ,Vezieme sa v autobuse (alebo malá sociálna vzorka) boli názvy jedných z básní, ktoré sa rozhodla Lenka Segiňová odprezentovať počas svojho desať minútového vystúpenia. Básne boli uverejnené okrem spomínaných Dotykov aj v českom časopise pre súčasnú poéziu Psí víno.

Na záver

Posledné literárne číslo poetického večera bolo pripísané českému básnikovi Karelovi Škrabalovi, ktorý vystúpil so svojimi vtipnými, miestami vulgárnymi textami reflektujúcimi rozmanité kultúrne a spoločenské fenomény. Ani tento autor mužského pohlavia sa na tomto podujatí neobišiel bez kritiky moderátora. Podľa jeho slov dôvod pozvania Karela Škrabala do spoločenského centra KC Dunaj je otázny. ,,V Čechách neexistuje žiadny básnik, ktorý by si mohol dovoliť vystupovať na Slovensku, a preto tie dôvody, prečo Karel Škrabal vystúpi, sú čisto mimo literárne“ doplnil moderátor Michal Rehúš. Karel Škrabal je súčasťou umeleckého združenia Vítrholc, ktoré vydáva spoločné almanachy a organizuje vystúpenia doplnené hudbou. Bohužiaľ, jeho kolegovia sa nemohli dostaviť, a preto prišiel Karel Škrabal odprezentovať pár básní sám. Prednes krátkych básní začal český autor básňou s názvom Na jaře, v létě, na podzim a zakončil básňou Zamilovaná. Hudobný záver štvrtkového podujatia zabezpečil Samčo, brat dážďoviek, ktorý na záver opäť zahral a zaspieval pár skladieb zo svojho repertoáru.