Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 17, 2019

Scroll to top

Top

Luskáčik spestril deťom vianočné sviatky

Luskáčik spestril deťom vianočné sviatky

| On 20, Dec 2013

O dotvorenie vianočnej atmosféry sa postaralo Slovenské národné divadlo jednou z najkrajších vianočných rozprávok.

Predstavenie Luskáčik mali možnosť detskí i dospelí diváci vzhliadnuť od 29. a 30. novembra 2013, kedy v historickej budove Slovenského národného divadla prebehla premiéra. Posledné predstavenie sa uskutočnilo pred Vianocami. Počas tohto obdobia navštívilo predstavenie viac ako 8 000 divákov. Posledné predstavenie bolo úplne vypredané.

Prvá premiéra baletného predstavenia Luskáčik sa uskutočnila v Slovenskom národnom divadle už v roku 1928. Luskáčik patrí k vrcholom svetového baletného repertoáru a preto je od prvej premiéry v SND takmer nepretržite jeho súčasťou. Tento rok sa vrátila k najviac uznávanej a obľúbenej verzii ruského choreografa Vasilija Vajnonena. Táto tradičná choreografia je plne nasýtená rôznymi baletnými technikami. Široká škála tanečných variácií bola počas predstavenia veľkou školou pre detských divákov, ale aj pre celý tanečný súbor. Čajkovského hudba v predstavení Luskáčik nesie prívlastok „symfónia detstva“. Výtvarne bohaté a technicky náročné variácie pretkané čarovnou, snovou hudbou a plnou scénou pôsobili na deti, ale aj dospelých, veľkolepým dojmom. Tento dojem určite umocnilo aj prostredie historickej budovy, v ktorej sa predstavenie odohrávalo.

Autormi choreografie a réžie aktuálneho prevedenia Luskáčika boli Rafael Avnikjan a Jozef Dolinský. Predstavenie bolo v interpretácii sólistov a zboru Baletu SND.  Nemalú zásluhu na veľkoleposti Luskáčika majú žiaci Tanečného konzervatória E. Jaczovej, ktorí sa objavili aj v hlavných úlohách. Scénu a kostýmy mal v réžii Jozef Jelínek. Dirigentom bol Dušan Štefánek.