Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 17, 2019

Scroll to top

Top

Nie všetko je v skutočnosti tak, ako to vyzerá. A nie všetko spolu ladí

Nie všetko je v skutočnosti tak, ako to vyzerá. A nie všetko spolu ladí

| On 02, Dec 2013

Už ste niekedy videli, ako to vyzerá na skúške, kde treba zladiť viac hudobných nástrojov? V tomto prípade čaká hudobníkov dokonca dôležité vystúpenie, ktoré môže zachrániť ich konzervatórium. Čo predchádza plnej sále divákov a poslucháčov?

Divadlo z VŠMÚ, LAB, neprichádza stále len s novými predstaveniami. Niektoré z nich sa z repertoáru postupne vytratia a zostanú v archíve divadla a v jeho spomienkach. V piatok, 22.11.2013, bola derniéra zdramatizovaného filmu, Skúška orchestra v réžii Petra Mankoveckého.

Keď divák prišiel do sály, mohol vidieť na pódiu množstvo hudobných nástrojov a pokojne si mohol myslieť, že ho čaká vystúpenie orchestra. Veď taký bol aj príznačný názov predstavenia. Že tomu tak ale nebude, zistil hneď po úvodných slovách hercov, občas komunikujúcich s obecenstvom. Tak ako diváci prichádzali postupne pred predstavením do sály, herci počas neho vchádzali jeden po druhom na javisko. Každý si nakoniec našiel svoj hudobný nástroj, ktorý tam na neho už čakal.

Herci svojimi výbornými výkonmi stvárnili odlišné charaktery, ktoré sa postupne čím ďalej odkrývali. Vyjadrovali tak aj svoj hudobný nástroj a snažili sa ho ukázať v čo najlepšom svetle. Každý z nich mal hlavu niekde inde a namiesto sústredenia sa na hru sa hádali a jeden pred druhým predbiehali.

Odrazu sa zjavil na scéne niekto ďalší. Dirigent. Vážený pán vo fraku, ktorý by mal usmerňovať celý orchester. Jeho počiatočná autorita sa však strácala a odrazu neboli hádky medzi hudobníkmi, ale hudobníci sa postavili proti dirigentovi. To ich na chvíľu spojilo. Ako ľudí v reálnom živote. Charaktery postáv vrcholili, až si divák mohol z toho množstva vybrať pár osôb, na ktoré sa sústredil a ktoré sa mu zdali najkomickejšie.

Dirigent si aj napriek vzbure hudobníkov opäť získal rešpekt a aj nástroje im začali ladiť o niečo viac. Standing ovation na konci vystúpenia tak pomocou gest a dlhého zvuku potlesku vrátilo hercov niekoľkokrát na javisko.

Vydarená derniéra ukázala na scéne herecké obsadenie: K. Mikulčík, P.Šimun, S. Ferstl, N. Czuczor, J. Kysel, K. Toth, T. Grega, T. Pokorný, T. Turek, D. Zeleníková, K. Andrejcová, P. Staroňová, M. Halcinová, J. Kovalčíková, A. Jókai, K. Svarinská.

Skúška orchestra bola zdramatizovaná v roku 1978 a scenár k nej napísal Frederico Fellini, taliansky scenárista a režisér. Premiéra v Divadle LAB bola 22.2.2012.

Lenka Garajová: Skúška orchestra. Réžia: Peter Mankovecký, dramaturgia: Lenka Garajová, scéna: Peter Mankovecký.