Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | March 24, 2019

Scroll to top

Top

Košice pred kritikou zatiaľ dvere nezamykajú

Košice pred kritikou zatiaľ dvere nezamykajú

| On 12, Jún 2012

Košické Štátne divadlo spolu s Bábkovým divadlom v Košiciach aj tento rok v rámci internej divadelnej prehliadky otvorili svoje brány pre kritikov z rôznych oblastí a kútov Slovenska. Prehliadka prebiehala od 4. do 7. júna 2012 a počas štyroch dní ponúkla jedenásť predstavení, ktoré mali premiéru počas končiacej sezóny 2011/2012. Dve opery (Nabucco, Jej pastorkyňa), štyri činoherné predstavenia (Zločin a trest, Tri v tom, Vtáčatko (Colombe), Tri prasiatka a vlk úžerník), jednu operetu (Orfeus v podsvetí) a jeden balet (Doktor Jajbolí) ponúklo v rámci prehliadky Štátne divadlo Košice, tromi bábkovými predstaveniami (Generál a ježibaba, Potkaniar, Zázračný prstienok) sa prezentovalo Bábkové divadlo v Košiciach. O každom predstavení sa následne diskutovalo počas spoločných debát tvorcov a kritikov, občas boli polemiky naozaj búrlivé a často končili až neskoro v noci.

Na Slovensku, bohužiaľ, je takýto krok skôr ojedinelosťou. Získať od odbornej obce spätnú väzbu, ktorá nie je vždy len pozitívna, to chce občas naozaj riadnu dávku guráže.

Nie všetci režiséri, dramaturgovia, dirigenti či herci sú naklonení myšlienke viesť odbornú polemiku s kritikmi o svojich dielach, čo však, myslím si, ochudobňuje jednu aj druhú stranu o zaujímavé pripomienky a pohľady na vec. Isteže – úspešnosť uvádzaného titulu je merateľná množstvom repríz či počtom divákov. Naozaj kvalitná inscenácia by však mala vykazovať istý konsenzus medzi kladným hodnotením odbornej obce a diváckym záujmom.

Tak ako sa kritici nemusia vnútorne stotožniť s výpoveďou na javisku, tak isto nie je povinnosťou tvorcov vnútorne prijať kritiku. Ide tu však aspoň o vzájomné vypočutie sa. My, kritici, tak robíme keď sedíme v hľadisku a pozeráme na ich výtvor, oni majú takú možnosť čítaním našich recenzií alebo napríklad aj zorganizovaním podobnej prehliadky, akú zorganizovali v Košiciach.

Mojim zámerom nie je ospevovanie riaditeľa Štátneho divadla Košice Petra Himiča za usporiadanie spomínanej akcie. Skôr som chcel na konkrétnom príklade položiť základy úvahy na tému vzťahov medzi kritickou obcou na jednej strane a tými, čo divadlo vytvárajú na strane druhej. Ak mi niečo ušlo, opravte ma, ale myslím, že vojnovú sekeru sme nevykopali.