Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | March 24, 2019

Scroll to top

Top

Výhľad v podaní súboru DISK Trnava

| On 23, Apr 2012

Nitra, Univerzitný tvorivý ateliér UKF – Dňa 25. 4. 2012 o 20. 00 h sa v Univerzitnom tvorivom ateliéri predstaví študentom UKF v Nitre jeden z legendárnych a dlhodobo úspešných ochotníckych divadelných súborov DISK Trnava s inscenáciou generačnej hry Výhľad. Ide o príbehy zo života, v ktorých mladí aj starší predstavujú rezignovaných, životom otrávených ľudí. Niektorí umierajú duchom, iní fyzicky.

Je to inscenácia o ľudských hodnotách, o tých skutočných, ale i tých, ktoré sa ako hodnoty javia, ale v skutočnosti sú zbytočným, neužitočným míňaním energie. Striedajú sa v nej scénky vtipné, dojímavé, presvedčivé, občas sarkastické, odhaľujúce herca v najväčšej možnej miere – takého, aký je ako človek. Inscenácia dáva možnosť hercom siahnuť do hĺbky ich osobných možností a schopností. Hrajú sa medzi sebou, so sebou, s jazykom, s predstavami, s vlastnou šikovnosťou, ako i so zlosťou, bezmocnosťou a hlúposťou. Režisér Blaho Uhlár vedno s hercami vložili do inscenácie čaro ironického výsmechu zo seba samých a zo slabostí i úchyliek našich súčasníkov.

VSTUP NA INSCENÁCIU JE VOĽNÝ

Blaho Uhlár a DISK: VÝHĽAD
Svetlá: Blaho Uhlár
Zvuky: Miroslav Mihálek
Réžia: Blaho Uhlár

Hrajú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Dana Gudabová, Zuzana Janitorová, Ivan Kazimír, Pavol Lančarič, Jano Rampák

Hosťovanie legendárnej inscenácie s vyhranenou poetikou realizuje Filozofická fakulta UKF v Nitre pod vedením prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. s podporou Európskych štrukturálnych fondov.

O hosťovaní a projekte viac na: www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk.

Zdroj:  Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.  (manažér pre publicitu,
projekt Vzdelávanie divadlom)