Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 24, 2019

Scroll to top

Top

Slovenská národná galéria v marci

| On 26, Mar 2012

Krajina a príroda (Kurátor: Martin Čičo)

Kabinet starého umenia. SNG, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2.

27. marec – 1. júl 2012

Krajina a príroda v umení 16. – 18. storočia sú nosnou témou výstavy, ktorá bude ukážkou menej známych diel Zbierky starej kresby a grafiky. Zachytáva meniaci sa pohľad na krajinu v rôznych obdobiach. Od počiatočného okrajového záujmu o prírodné prvky v biblických obrazoch, cez zobrazenia prírody v súvislosti s architektúrou mestského a prímestského prostredia až po romantické poňatie zákutí poriečnej, či lesnej krajiny, ktoré už boli oslobodené od sprievodných postáv. Na výstave budú prezentované najmä diela reprodukčných grafikov z významných vydavateľských centier. Predlohami ich reprodukcií boli nemeckí, francúzski a flámski kresliari a maliari. Obrazy budú doplnené o diela známych tvorcov autorskej grafiky.

Moderna…to najlepšie, čo doma ( v galérii) máme… (Koncepcia: Katarína Bajcurová)

SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra

29. marec – 28. október 2012

Výstavná kolekcia je výberom zo slovenskej výtvarnej moderny – umenia prvej polovice 20. storočia. Prednostne je koncipovaná na dielach maliarstva, rozšírená je však o práce na papieri, grafiku a ukážky sochárskych diel. Reprezentuje pritom slovenský príbeh výtvarného modernizmu, ktorý reagoval na západoeurópske avantgardné a modernistické hnutia. Pokúsil sa pritom o špecifické prevzatie a spracovanie ich modelu. Na Slovensku však pojem „umenie pre umenie“ nenacházal uplatnenie, aj keď tu boli pokusy o definíciu umenia ako svojbytnej hry a kreativity tvarov. V našom prostredí bolo umenie vždy aj niečím iným ako len umením, najčastejšie zápasom o nové ideály, o vykročenie z pút historickej anonymity, o hľadaní národnej identitiy, napokon však i zápasom za obhájenie a potvrdenie svojho práva byť umením. Na výstave uvidíte výtvarníkov ako Martin Benka, Anton Jasusch, Ľudovít Fulla, či Zolo Palugyay.

Zdroj:Regina Annušová