Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 22, 2019

Scroll to top

Top

Prague Modern ensemble v Nitrianskj galérii

| On 26, Nov 2011

Nitra, Nitrianska galéria. Srdečne Vás pozývame na koncert súčasnej vážnej hudby v rámci cyklu komorných koncertov GALÉRIA HUDBY.

30. 11. 2011 o 18.00 hod.
Prague Modern ensemble

Program: L. Janáček, G. Ligeti, I. Xenakis


Prague Modern, nedávno odbornou tlačou označený ako ”najlepší súbor novej hudby v Čechách”, je flexibilným ansámblom, ktorého členovia patria ku špičke mladej českej interpretačnej scény. Od sólových recitálov, cez malé komorné ansámbly, až po menšie orchestrálne zoskupenie, Prague Modern garantuje nadšenie a zároveň skúsenosť v oblasti interpretácie súčasnej hudby, aká je na českej scéne unikátna. Ako ansámbel sa objavil na prestížnych medzinárodných festivaloch Pražské premiéry a Contempuls, jeho členovia ďálej vystupovali jednak v rámci domácich koncertných cyklov Krása dneška a Prítomnosť, taktiež na festivaloch Třídení Praha, Forfest Kroměříž, Expozice nové hudby Brno, Ostravské dni novej hudby, Maratón novej hudby atď. V zahraničí koncertovali napr. na festivaloch Les Musiques Marseilles, YOUrope Together Essen, Dartington Summer Festival, Večery novej hudby Bratislava, Alless im Fluss Passau, (New) Music At Home atď.

V repertoári Prague Modern prevažujú diela svetových autorov, ansámbel však zároveň aktívne podporuje vznik nových diel českých autorov (napr. Srnka, Nejtek, Štochl, Chaloupka) a chce prezentovať českých avantgardných skladateľov tiež na medzinárodných pódiách. Prague Modern je taktiež otvorený spolupráci s ďalšími vetvami umenia a pripravuje spoločné projekty s filmármi (Švankmajer), výtvarníkmi (Vincourová), hercami (česká premiéra recitovanej opery Michaela Jarrella “Cassandre” s francúzskou herečkou Fanny Ardant) atď. Prague Modern spolupracoval aj s umelcami ako sú Jan Talich, Jiří Bárta, Petr Jiříkovský, Roland Kluttig, Christophe Desjardins, Stephan Winkler, Jacqueline Janssen, Martha Cluver a mnohými ďalšími. Ansámbel Prague Modern bol založený v roku 2008 na pôde Pražskej komornej filharmónie francúzským dirigentom Michelom Swierczewským, ktorý je tiež jeho šéfdirigentom. Od roku 2009 funguje samostatne ako občianske združenie.