Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | September 22, 2018

Scroll to top

Top

VEC: Cesta číslo 5 a Vypískajme násilie!

| On 31, Okt 2011

16 dní aktivizmu je medzinárodná kampaň zamierená proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách. Jednou z aktivít kampane v roku 2011, ktorá začína 25. novembra (Deň boja proti násiliu páchanému na ženách) a končí 10. decembra (Medzinárodný deň ľudských práv) bude divadelný happening VEC: Cesta číslo 5 Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, spojený s verejným zhromaždením „Vypískajme násilie“ .

 Počas 16 dní kampane bude táto aktivita prebiehať v šiestich mestách na Slovensku (Poprad, Košice, Prešov, Michalovce, Bratislava, Martin). Verejnosť bude mať možnosť reflektovať násilie páchané na ženách ako závažný spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých, o ktorom sa mlčí, ktorý sa deje za zatvorenými dverami. Na podporu demonštrácie potreby opustenia intimity domácností a vystúpenia do verejného priestoru sa divadelný happening bude odohrávať v priestoroch obchodných centier. Spoločná „pískačka“ po happeningu, bude symbolickým vyjadrením odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách. Divadelný happening pripravilo Bábkové divadlo na Rázcestí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Fenestra (Košice), Pomoc rodine (Michalovce), MyMamy (Prešov), Žena v tiesni (Martin), Možnosť voľby (Bratislava) a neformálnou skupinou aktivistiek (Poprad).

Termíny happeningu:

21. 11. Banská Bystrica

24. 11. Poprad

25. 11. Košice

26. 11. Prešov

27. 11. Michalovce

2. 12. Bratislava

3. 12. Martin

Kampaň je realizovaná vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, Nadácie Tatra banky, Nadácie FILIA, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike.

Zdroj: Monika Tatarková, dramaturgia Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica