Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 23, 2018

Scroll to top

Top

Oskár Čepan v protiprúde socialistického realizmu

| On 27, Júl 2011

Trnava. - Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila v letných mesiacoch  tohto roku 2011 výstavu kresieb a koláží významného slovenského literárneho vedca, archeológa, kurátora výstav a výtvarníka Oskára Čepana, pochádzajúceho z Cífera, kde sa narodil 27. februára 1925.  Oskár Čepan zomrel v Bratislave 3. septembra 1992 vo veku šesťdesiatsedem rokov. Výstava Čepanovho výtvarného diela potrvá do 30.9.2011.


Objavná jubilejná výstava Výtvarník Oskár Čepan s katalógom a sympóziom so zborníkom usporiadaná v roku 2005 v našej galérii prekvapujúco odhalila verejnosti aj jeho dovtedy prakticky úplne neznámu výtvarnú tvorbu, v našich podmienkach vtedy vzácne programovo geometricky a surreálne orientovanú. Prezentovaná kolekcia Čepanových koláží a kresieb pochádza zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Diela sú takto samostatne vo svojom celku, spolu 209 diel, prezentované po prvý raz. Celé Čepanove výtvarné dielo vzniklo v opozícií voči dobovej oficiálnej výtvarnej scéne komunistického režimu s  jeho doktrínou socialistického realizmu a bolo dôstojným a závažným vkladom do vývoja nášho vtedajšieho neoficiálneho umenia abstraktnej geometrickej kresby a surrealizmom inšpirovanej koláže.

Prvé Čepanove koláže vznikajú už od polovice 40. rokov, aby pokračovali v druhej polovici 50. a  na začiatku 60. rokov s použitím fragmentov dobových fotografií s prekvapujúcim návratom v 80. rokoch s literárnou tematikou spoločných kompozícií významných literátov a vedcov. Geometrické kresby Oskára Čepana vznikajúce v tomto čase majú prevažne komorný charakter listov skicára, avšak vynikajú dôsledným použitím geometrického jazyka tvarov v technike prísnej ceruzkovej kresby a pastelovej  akvarelovej maľby. Čepanove kresby udivujú svojou premyslenosťou, disciplínou variácií použitých geometrických tvarov línií a plôch abstraktných kompozícií. Nosnú kolekciu Čepanových geometrických kresieb a surreálnych koláží dopĺňajú aj niektoré zachované krajinárske kompozície, čerpané z jeho pobytu v plenéri, vyznačujúce sa farebnou citlivosťou bez bližšej popisnosti zvoleného krajinárskeho námetu, medzi ktorými nechýba aj trnavský motív.

Pôvodný text: Galéria Jána Koniarka