Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

Osamelý a experimentujúci Igor Kitzberger v Trenčíne

| On 27, Júl 2011

Trenčín, Galéria M. A. Bazovského.Sochár aj kováč, duch rovnako imaginatívny ako dokonalý remeselník, ustavične pracujúci a nikdy nie spokojný, objavil tvárne vlastnosti kovu a dal tomuto materiálu vysoký cieľ a zvláštnu noblesu. U Igora Kitzbergera sa sochárske umenie snúbi s rodovou kováčskou tradíciou, takže väčšina jeho skulptúr vzniká kombináciou rôznych sochárskych a kováčskych postupov a technológií. Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne pozíva na výstavu jeho diel, tá potrvá do 4. septembra 2011 denne okrem pondelka.

Rozptyl práce Igora Kitzbergera je obdivuhodný. Rozmerné kompozície i drobné miniatúrne plastiky nie nepodobné šperkom rozvíja k nedostižnému majstrovstvu. Vymýšľa, čaruje, kuje a žíha, tvorí jedinečný originál. Osamelý a experimentujúci, aj to je osud prvolezcov, ktorí sú poháňaní zvedavosťou dovidieť za hranicu možností. Od počiatku 90. rokov minulého storočia, kedy dokončil štúdium na vysokej škole, sa Kitzbergerovo dielo rozvíjalo v široko plynulom programe, vnútorne späté s významovou tvorivou logikou. Výsledkom jeho výtvarného snaženia sú jedinečné expresívne ponímané bronzové alebo oceľové plastiky. Už vo svojej diplomovej práci sa stretáva so svojím veľkým námetom, s nesmierne inšpirujúcou postavou Jana Amosa Komenského. Komenskému ako nekonečnému zdroju vzdelanosti, ľudskosti aj prostoty a citu vzdáva hold a pokúša sa analyzovať vnútornú podstatu osobnosti i jeho miesto v dejinách. Kitzbergerovo skutočné a hlboké štúdium života, názorov i diela učiteľa národov akoby poukazovalo na zodpovedný prístup autora k zvolenej téme, ktorá sa tiahne celým jeho nasledujúcim dielom. Práve premýšľavosť, dokonalá analýza témy, hľadanie súvislostí a údiv pred novo sa otvárajúcimi zázrakmi poznania charakterizujú sochárovu tvorbu.

Voľbu umelcových námetov dosť jednoznačne určuje figurálna tvorba. Významné osobnosti, ale tiež city, úkazy a deje stvárňuje pomocou emotívne podaných postáv v silnom výraze, či symbolicky chápaných gestách. Raz prechádza z naturalistickej formy do abstraktnej, raz z hutnej a masívnej formy do lineárnej, vpisujúcej sa do priestoru s elegantnou fantáziou. Občas siahne do živočíšnej ríše, obmieňa kreácie a znaky, z ktorých sa zavše vynárajú antropomorfné figúry, sotva menej vybájené ako pravdivé. Jednotlivci, či zhluky rozmanitých figúr, spoločenstvo komediantov, hercov, hudobníkov, pierotov a šaškov sú námety, ku ktorým sa neustále vracia. Vo svojej hlučnosti, patetickosti gest vytvárajú príležitosti pre nespočetné variácie. Osamotené figúry i celé skupiny zomknuté ako jedno telo žijú svoj osobitý,  sochárom vdýchnutý život.

Pohyb je to, čo Kitzbergera fascinuje. Je to energia sršiaca do priestoru, ale tiež energia sústredená v bytosti, vyčkávajúca v pozícii chvíľkového spočinutia. Ide mu o pohyb dominujúci výrazu tela. S pohybom figúr sa autor zmocňuje ich telesných proporcií ad absurdum. Ostré vybočené kĺby, kŕčovito pokrivené prsty, hmota tela vtiahnutá do seba, vypätosť do krajnosti, výrazové prostriedky vybičované do hraničných možností. Vlastne celá pohybová kompozícia smeruje k odovzdaniu jednoznačného a konečného posolstva.

Kitzbergerove sochy majú v sebe kus zvláštnej mýtickej zvesti, ktorú nedokážeme zaradiť. Skulptúry prebúdzajú našu zvedavosť. Dotýkame sa tušeného, ich zmysel je nám však často záhadou. Obdivujeme a s pokorou prijímame sochárovu neutíchajúcu kreativitu, ten svet podivuhodnej umelcovej fantázie, ktorý zrodil v jeho mysli všetky tie úžasné bytosti zo sveta komédie dell´arte, hudby, tanca alebo ako on nazýva „ z divadla veškerenstva věcí“.

Igor Kitzberger sa narodil 24. mája 1963 v Rožnove pod Radhoštem. V rokoch 1978 – 1982 študoval na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Turnove, odbor umelecké kováčstvo (prof. Alena Zetová). V rokoch 1984 – 1990 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení figurálneho a reliéfneho sochárstva u prof. Jána Kulicha. Od roku 1990 sa venuje tvorbe kovových plastík z ocele a bronzu. Absolvoval viaceré štipendijné cesty (1986 v Perugii, Taliansko, 1992 vo Venezii, Taliansko). Zúčastnil sa mnohých sochárskych sympózií (Helfštýn – socha Paganiniho, Plzeň,… ). Od roku 1991 usporiadal množstvo samostatných výstav a svojou tvorbou sa prezentoval na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Realizoval veľa pozoruhodných zákaziek spoločenského charakteru, napríklad: pamätná tabuľa s portrétom J. A. Komenského (1992) v Babelsbergu (Nemecko), socha sediaceho Komenského v Postupimi – Nowowesi (1992), socha Komenského v múzeu (1992) v Přerove. Pre Severomoravskú energetiku v Ostrave realizoval súsošie „ Fyzikov“ (2002), pre Ostravskú univerzitu vytvoril rektorské a dekanské insignie, a to pre Filozofickú fakultu a Zdravotne sociálnu fakultu (1994), V Rožnove pod Radhoštem inštaloval pamätník Čeňka Kramoliša (2005) a mnoho ďalších. Igor Kitzberger sa zásadne podieľa na veľkorysom programe záchrany pozostalosti českého sochára Quida Kociána. Sochár žije a tvorí v Rožnove pod Radhoštem.

Pôvodný text: Galéria M. A. Bazovského