Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | November 20, 2018

Scroll to top

Top

Aká je súčasná ukrajinská grafika?

| On 27, Júl 2011

Trenčín, Galéria M. A. Bazovského . – Výstava Súčasná ukrajinská grafika otvára priestor pre predstavenie širšieho spektra autorských koncepcií ukrajinských výtvarných umelcov, tvoriacich v technike leptu. Načrtáva obraz o ich tvorivých snaženiach, hľadaniach, neistotách, rozpakoch, ale najmä pripomína autorské úspechy, a to aj svetové. Výstava vypovedá o vnútornej podstate a hlbinných sférach grafického umenia. Hovorí o človeku, o jeho tele i o jeho vnútri. O hmote a o myšlienke. O zrode a o zániku. Ale aj o spôsobe poznávania umeleckou tvorbou. O miere reality, abstrakcie, aj imaginácie v diele. O zdrojoch, z ktorých sa umenie nasycuje. O prelínaní či metamorfóze mýtov, reality, fantázie, či kultúrnych tradícií. O úcte k nim. O tom, že všetko smeruje k človeku, k jeho bytiu a k jeho duši. O bohatstve vnútorných obsahov, s optimálnou formou, ktorú dielo zároveň napĺňa aj tvorí. Súčasnú ukrajinskú grafiku uvedie Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne. Výstava potrvá do 4. septembra 2011, denne okrem pondelka.

Nie je veľa umelcov, ktorí zostali verní vznešenému a komplikovanému umeniu leptu. V súčasnej dobe digitalizácie a nových technológií je obdivuhodné, že mnohí umelci si zamilovali túto sofistikovanú, v minulosti s obľubou využívanú techniku. V grafických kompozíciách, napriek ukotveniu v súčasnosti, vzdialene zaznieva odkaz renesancie, manierizmu i baroka, keďže korene podobných prejavov môžeme zaznamenať vo výtvarných prúdoch šestnásteho a sedemnásteho storočia.

Lept v sebe zahŕňa značné úsilie. Zainteresovaní vedia, že múza prichádza k pripraveným a pocit ľahkej rozkoše z dobre vykonanej práce nadíde až potom, čo boli obrazne povedané, precedené pot a slzy.  Je druhom umenia, kde dokonalosť tvarov a línií je dosiahnutá titanskou prácou, ktorá zaberie množstvo času a vyžaduje nezvyčajnú zručnosť. Je výsledkom kresliarskeho majstrovstva a vyhraneného zmyslu pre prácu s líniou. Jemná sieť línií s hlbokým zamatovým tónom čiernej farby sa nedá dosiahnuť žiadnou inou technikou. Použitie farby, zdôrazní maliarsky aspekt diela a umocní emotívny účinok kompozícií.

Grafika je kreslením bez obmedzenia, rozmýšľaním v intímnych priestoroch sna a skutočnosti. Autori svojsky a citlivo reagujú na chaos podnetov a tlakov, ktoré na nich doliehajú. V imaginatívnej podobe otvárajú neprehľadné labyrinty ľudskej psychiky, objavujú ľudské beštiárium, ale aj jednoduché šťastie a lásku.. Jazykom tajomných kódov a znakov evokujú svet dávnych kultúr a zaniknutých civilizácií. Všetko je možné, všetko je dovolené – fantázia, mystifikácia, prekvapenie, hravosť, ľahkosť nadsázky, ale aj prýštiaca asociatívnosť.

Grafika je veľkolepým umeleckým remeslom s možnosťou širokej komunikácie. Môžeme pri nej rozmýšľať, rozprávať sa s dielami, vyburcovať svoju obrazotvornosť, alebo hoci aj stíšiť sa v meditatívnom tóne. Umenie ukrajinských grafikov si svojich priaznivcov a zaslúžený ohlas u odbornej teórie a kritiky získalo dnes už v celom kultúrnom svete. Svedčia o tom i mnohé najvyššie uznania na medzinárodných výtvarných fórach. Na základe uvedených skutočností môžeme s plnou zodpovednosťou konštatovať, že lepty ukrajinských grafikov sú v umeleckom svete pojmom a plnohodnotne dopĺňajú a obohacujú obraz súčasného výtvarného diania.

Vystavujúci autori: Konstantyn  Antjuchin, Jurij  Čaryšnikov, Oleg  Denysenko, Oleksij  Fedorenko, Sergij  Ivanov, Konstantyn Kalynovyč, Vladimir Pinigin, Arkadij Pugačevskij, Genadij Pugačevskij, Roman Romanyšyn, Bohdan Soroka, Oksana Stratijčuk

 

Pôvodný text: Galéria M. A. Bazovského