Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | March 21, 2019

Scroll to top

Top

Víta vás nová Stará radnica

| On 30, Jún 2011

Bratislava, GMB. - Pred tromi rokmi, v auguste 2008, sa zatvorili brány Starej radnice a Múzea dejín mesta. Architektonický skvost – komplex budov v historickom centre mesta pozýva po troch rokoch opäť  do svojich priestorov a otvára sa verejnosti.

Stará radnica sa stala priestorom poznávania bohatej histórie Bratislavy, útočiskom pre zbierkové predmety a príbehy ľudí, ktorým kedysi patrili. Ponúka nové možnosti získania poznatkov aj cez informačné technológie. Umožňuje stretanie ľudí rôznych generácií na výstavách,  koncertoch, konferenciách, prednáškach  a v Detskom ateliéri – Múzeum má budúcnosť. Veríme, že 143 ročné Múzeum mesta Bratislavy má pred sebou bohatú budúcnosť.

Stará radnica

Starú radnicu tvorí komplex budov, ktoré sa kontinuálne vyvíjali od 13. storočia až po súčasnosť. Ako uvádza PhDr. Štefan Holčík, najstarší objekt so základmi z 13. storočia nahradil pravdepodobne v roku 1374 „nový dom s vežou“. V roku 1387 kúpilo mesto prvú časť areálu, roku 1421 aj zvyšnú časť. Postupne pribudli ešte ďalšie dva domy. V radnici sa rozhodovalo o osudoch mesta, úradoval tam richtár a mešťanosta. Bola tam miestnosť pre mestskú stráž, zbrojnica, väznica  a byt kata. Do polovice 16. storočia bol na dvore suchý mlyn s konským pohonom, v 15. storočí  bola v radnici mincovňa.

Stará radnica v rámci svojej histórie prešla viacerými rekonštrukciami. Posledná obnova v rokoch 2005 – 2011 priniesla zmeny, týkajúce sa nového využitia priestorov.

Expozícia Múzea dejín mesta

Hlavným cieľom koncepcie expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici je priblížiť návštevníkovi históriu Bratislavy cez dejiny jeho obyvateľov na pozadí historických udalostí od praveku až po súčasnosť. K významným udalostiam sa radí aj vznik Múzea mesta Bratislavy (1868), zbierky ktorého umožňujú obsahové naplnenie expozície. Ich skladba limituje  časové ohraničenie prezentácie dejín mesta. Exponáty približujú obdobie od eneolitu až do konca 30. rokov 20. storočia. Významné udalosti spojené s históriou mesta môže návštevník sledovať prostredníctvom informácií v elektronickej podobe. V závere prehliadky expozície je k dispozícii 15 minútový dokument „Ľudia a mesto“ venovaný Bratislave od roku 1919 až po súčasnosť.

Detský ateliér – Múzeum má budúcnosť (MMB)

Hlavným poslaním Detského ateliéru – Múzeum má budúcnosť je vytvoriť priateľský a otvorený priestor. Je tu pre každého, kto doň nájde cestu lebo deťmi sú všetci, ktorí sa nezabudli hrať a fantazírovať. Návštevníka v ateliéri sprevádza milá mačka – Malvína, znalkyňa dejín. Pripraví veľa zaujímavých podujatí a dielní, v ktorých sa každý dozvie všetko o múzeu a presvedčí sa, že múzeum má budúcnosť.

Účelové miestností suterénu

Suterén Starej radnice získal po rekonštrukcii ďalšie účelové priestory. Z hľadiska komfortu návštevníka pribudla v priestore Kaviareň. Jej charakter navodzuje atmosféru  20. - 30. rokov 20. storočia.

Konferenčná sála je multifunkčným priestorom slúžiacim pre rôzne formy kultúrnych podujatí, odborných konferencií atď. Priestor je zabezpečený audiovizuálnou technikou.

Výstavné priestory

Výstavné priestory nie sú integrálnou súčasťou Múzea mesta Bratislavy ako to bolo do rekonštrukcie. Vchod je z nádvoria Starej radnice, oproti hlavnému vchodu do múzea. Variabilný priestor spĺňa náročné požiadavky na inštalácie výstav.


Pôvodný text: Múzeum mesta Bratislavy