Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | November 20, 2018

Scroll to top

Top

Spoznajte umeleckú kartografiu v strede Európy

| On 30, Jún 2011

Bratislava, GMB, SNG. – V Mirbachovom paláci sa včera otvorila výstava s názvom MAPY / MAPS I. Známe a neznáme. Od 14. júla ju bude nasledovať výstava v objekte Vodných kasární v Kabinete umenia 20. storocia+ pod názvom MAPY / MAPS II. Neznáme oblasti. Obe sa konajú pod záštitou ministra životného prostredia SR Józsefa Nagya. Kurátorská dvojica Daniela Čarná a Lucia Gregorová sa nám prostredníctvom exponovaných artefaktov pokúsia priblížiť umeleckú kartografiu v strede Európy.


Medzinárodný výstavný projekt MAPY / MAPS (Umelecká kartografia v strede Európy 1960 – 2011), ktorý vznikol v spolupráci Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prezentuje známe aj doteraz nevystavené diela autorov tvoriacich v 60. a 70. rokoch 20. storočia v oblasti konceptuálneho umenia a land-artu, v 80. rokoch aj v maľbe a fotografii, reflektuje neo-konceptuálne tendencie objektu a inštalácie v 90. rokoch 20. storočia. Výberovo predstavuje aj mladú generáciu autorov, ktorí mapu a princíp mapovania, sietí, ciest, myslenia a výskumu pomocou mapy často využívajú ako metaforu samotnej tvorby diela.

Mapy sa stali v umení uplynulých päťdesiatich rokov dôležitým nositeľom kultúrnych významov ako médium utopických vízií, mentálnych archeológií, futurologických projektov čí projekcií teritoriálnych alebo politických frustrácií. V umeleckohistorickej sonde výstava sleduje na „mape“ diel viac ako päťdesiatich autorov vzťah umelcov ku každodennej realite, počnúc prelínaním umenia a života v neoavantgardných tendenciách 60. rokov až po priamočiaru manifestáciu života v umení umožnenú novými médiami. Mapuje kartografické interpretácie na slovenskej na slovenskej výtvarnej scéne v konfrontácii s vybranými dielami kľúčových autorov z ostatných krajín V4: Česka, Poľska a Maďarska.

Výstava je zostavená chronologicky, a zároveň tematicky. Na predstavených dielach možno sledovať uvažovanie umelcov o hraniciach, obmedzeniach, spôsoboch ich virtuálneho slobodného prekračovania či redefinovania, zmenách mierky či pozícií štátov a kontinentov. Autori a autorky v mapách zaznamenávajú svoje zážitky z fyzickej prítomnosti v krajine a orientácie v mestskom čí prírodnom teréne. Umelecké mapy sú však aj nástrojom subjektívnych mentálnych kartografií. Metaforická podstata mapy poskytuje nekonečne možnosti vyjadrovania v tvorivých systémoch individuálnych mytológií, umožňuje hľadanie stratených rajov, objavovanie bájnych a zakladanie nových krajín, či snívanie o vesmíre. Každý z autorov vyznačuje svojím zápisom predovšetkým vlastné súradnice na mape.

Sprievodný katalóg je koncipovaný ako atlas umeleckých máp s odkazmi, témami a návodmi na ich kritické čítanie.

 

Pôvodný text: Galéria mesta Bratislavy