Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 24, 2019

Scroll to top

Top

Mladý obal odbalil svojich víťazov

| On 30, Jún 2011

Bratislava Slovenské centrum dizajnu ako dlhoročný partner súťaže Mladý obal predstaví tak ako pominulé roky víťazné a najlepšie práce. 16. ročník medzinárodnej súťaže určenej mladým tvorcom z celého sveta zachoval rozdelenie na dve kategórie, ktoré boli novinkou minulého ročníka.

Prvá kategória Produktový obal je venovaná produktovým dizajnérom a obalovým konštruktérom. Tento rok bolo v tejto kategórii úlohou súťažiacich zabaliť národný produkt. Druhá kategória Iný pohľad sa snažila pritiahnuť pozornosť grafických dizajnérov a ilustrátorov. Témou tejto inšpiratívnej kategórie sa stala „ Kniha ako obal na slová“. Porota zasadala začiatkom apríla v zložení Jan Činčera, Jan Čtvrtník, Klára Kvízová, Filip Blažek a Piotr Bozyk.

Kategória Produktový obal prilákala už tradične najviac účastníkov, ktorých počet opäť prekonal minuloročný rekord. Do tejto kategórie prišlo takmer 600 súťažných prác. Téma nebola úmyselne bližšie špecifikovaná a každý účastník si teda mohol sám slobodne zvoliť, aký produkt považuje za národný a pre tú ktorú krajinu typický. Kategória bola opäť hodnotená v dvoch skupinách. Do skupiny študentov vysokých škôl a mladých dizajnérov do 30 rokov sa prihlásilo cez 400 tvorcov. Víťazkou sa stala dizajnérka Diana Winklerová (ČR) so svojím obalom na sklárske výrobky „Vlajkobal – českobal“. Víťazstvo v kategórii stredných škôl putuje rovnako ako minulý rok na Strednú uměleckoprůmyslovú školu v Uhorskom Hradišti. Jej študent Tomáš Chludil presvedčil porotu svojim „Kufríkom Merkur“ na známu kovovú stavebnicu. V tejto kategórii udelilo cenu aj Slovenské centrum dizajnu Martinovi Sombathymu zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obal na bryndzu.

Úlohou súťažiacich v kategórii Iný pohľad bolo hravým spôsobom zabaliť, zhmotniť slová do podoby knihy. V kategórii sa zišlo 85 rôznorodých prác. Víťazkou sa s knihou „Skrytých listov“ stala študentka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brne Nikola Kalinová.

Ceny víťazom odovzdávali: Walo Hinterberger, výkonný riaditeľ spoločnosti Model, Jan Činčera, popredný český obalový dizajnér a dlhoročný predseda súťaže, Filip Blažek, grafický dizajnér pôsobiaci v štúdiu Designiq, Klára Kvízová, grafická dizajnérka zo štúdia Redesign, Ľubica Pavlovičová zo Slovenského centra dizajnu, Radovan Wicha, marketing manager spoločnosti Model Obaly a iniciátor súťaže Mladý obal.

Organizátorom a vypisovateľom súťaže je spoločnosť Model Obaly, od roku 2009 spolu s CZECHDESIGN.CZ pod záštitou Icogrady. K súťaži bol vydaný katalóg.

Viac informácii na www.mlady-obal.cz

Zoznam výhercov:

Kategória „Produktový obal“ zameraná na „Obal na národný produkt“

Študenti vysokých škôl a mladí dizajnéri do 30 rokov

  1. Diana Winklerová, Vlajkobla-českobal; Česká republika
  2. Ľubica Kulomberová, Obal na topánky firmy Botas; VŠUP, Slovenská republika
  3. Melissa Dangerfield, Medové bonbóny Manuka; Massey University Albany, Nový Zéland

Cena Slovenského centra dizajnu:

Martin Sombathy, Obal na bryndzu; Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Študenti stredných škôl

  1. Tomáš Chludil, Kufrík Merkur; Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česká republika
  2. Lukáš Kocián, Taška na huby alebo hubárčenie – český národný šport; Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česká republika
  3. Michael Rosa, Obal na vysočinu; Střední umělecká škola Ostrava, Česká republika. Pavlína Králová, Obal na povrázok; Střední odborná škola obchodu, umění a designu v Plzni, Česká republika

Cena predsedu poroty

Kateřina Kuchariková, Česká krajka; Střední umělceká škola Ostrava, Česká republika

Kategória „Iný pohľad“ s témou „Kniha ako obal na slová“

  1. Nikola Kalinová, Skryté listy; Fakulta výtvarných umění VUT v Brne, Česká republika
  2. Ondřej Horáček, Zenrin Kushu; Česká republika
  3. Radka Bartošová, Starcov strom; Soukromná střední umělecká škola a vyšší odborná škola grafická Jihlava, Česká republika

Pôvodný text: Slovenské centrum dizajnu