Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | November 20, 2018

Scroll to top

Top

V júli vás v Open Gallery čaká výstava Vypĺňanie dier

| On 28, Jún 2011

Témou výstavy je performance vo verejnom aj privátnom priestore. Vo Varšave žijúci Miroslav Csolle sa médiu performance venuje systematicky. Výstava bude prezentovať staršie aj nové práce Csolleho, v spojení snovými výstupmi Mateja Gavulu a Milana Tittela (skupina XYZ). Tie reflektujú sochu ako primárne médium, z ktorého sa odvíjajú nové prepojenia s performance. Projekt je prirodzeným vyústením dlhoročných vzájomných kontaktov autorov. Vystavené budú videoprojekcie, foto záznamy a objekty.

Pôvodný text: Nadácia Centrum súčasného umenia