Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | July 23, 2018

Scroll to top

Top

Nespokojnosť s realizáciou Košice 2013 EHMK vyústila v protestný koncert

| On 28, Jún 2011

Košice. – V piatok 24. 6.2011 odznel v Košiciach protestný koncert. Vzišiel z ideového základu manifestu mladej generácie košických umelcov, ktorí takouto cestou prejavili svoj nesúhlas so súčasným stavom organizácie KOŠICE 2013 - Európske hlavné mesto kultúry (EHMK).

 

Text Manifestu:

Dole podpisané organizácie a iniciatívy pôsobiace v oblasti profesionálnej súčasnej kultúrnej scény v Košiciach manifestujú:

Týmto manifestom vyjadrujeme nespokojnosť so súčasnou situáciou týkajúcou sa projektu Košice EHMK 2013. Po zmene vedenia a riadiacej štruktúry máme silný dojem, že dochádza k pretváraniu pôvodného víťazného projektu.

Protestujeme proti spôsobu vymenovania nového umeleckého riaditeľa. Myslime si, že jeho voľba pri takomto významnom projekte mala prebiehať transparentne a po širšej diskusii. Je to pozícia, ktorá ma garantovať apolitickosť projektu a zachovanie jeho pôvodnej programovej a ideovej línie.

Odmietame zneužívanie slova “alternatívny” na označovanie súčasnej umeleckej tvorby. Projekt by mal vytvárať priestor aj pre vznik nových súčasnych umeleckých foriem a podporovať nezávislé kultúrne organizácie, čo bola jedna z priorít, na základe ktorých Košice titul získali.

Týmto manifestom prejavujeme záujem o intenzívny a konštruktívny dialóg so zástupcami mesta a novým vedením EHMK Košice 2013 o ďalšom smerovaní projektu.

Sme tiež nútení o našom vnímaní súčasného stavu listom informovať európsku komisiu ako zriadovateľa projektu EHMK.

“Verejný protest vnímame ako nevyhnutný prvý krok pre začatie dialógu, ktorý pri takýchto projektoch nemá čo robiť za zatvorenými dverami, ale má byť verejný, keďže kultúra je to jediné čo celú našu spoločnosť odlišuje od zvieracej. Tento projekt ju má v názve a obávame sa, že postupne mizne z jeho obsahu,” hovorí Martin Kováčik, zástupca jednej z organizácií, ktoré sú pod manifestom podpísané.

Tino Kantor

++

Cinefil o.z.

Spoločnosť a film

Make Up collective

Kassaboys

Katarína Péliová

Divadlo na Peróne

Street art communication

Keks design

Jana Búčková

We are not sisters

 

Kontaktná osoba: Tino Kantor: 0948492242