Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 22, 2019

Scroll to top

Top

Milos Sobaïc – Svet ako nebezpečné miesto

| On 28, Jún 2011

Bratislava, Danubiana. - V galérii moderného umenia, Danubiane, môžu návštevníci najnovšie obdivovať umenie Milosa Sobaïca. Výstava jeho diel s názvom Skok vpred potrvá do 21. 8. 2011.

Milos Sobaïc patrí k popredným umeleckým osobnostiam, ktoré vzišli z krajín bývalej Juhoslávie. Jeho, spočiatku maliarska tvorba, sa postupne rozšírila o sochy, objekty a inštalácie. Svojou interpretáciou sveta patrí do línie apokalyptických vizionárov, ktorých tvorba obnažuje človeka ako strojcu svojho pádu. Jeho tvorbu môže charakterizovať niekoľko základných pojmov: prudkosť a násilie, katastrofa, tragédia, monštrum, mutácia, pochybnosti, rýchlosť, priestor a čas.


Charakter jeho tvorby spochybňuje podstatu súčasného bytia človeka. Typológiou figurácie naznačuje proces straty identity, stavy ohrozenia, neistoty, úzkosti, ale aj násilia a bolesti.Telá ani nie sú telami, skôr ich vyprázdneným obalom, alebo fragmentami ich anatomických častí. Zmysel bytia je ohrozený aj stratou miesta, ktoré človek svojím “pokrokom” znehodnocuje. Šobajičove obrazy sú koncipované v uzatvorených priestoroch, najčastejšie kúpeľniach, čo už samo o sebe naznačuje nemožnosť úniku, stratu perspektívy a tým generuje pocity úzkosti a beznádeje. Súčasne sa v tejto koncepcii prejavujú aj znaky ambiguity, nejednoznačnosti a teda neistoty. Expanzívna maľba v uzavretom priestore smeruje von, obmedzenie akoby neplatilo. Interiér sa transformuje na exteriér. Sú to napr. maľby “Extrémne situácie”, či “Veľmi nebezpečné miesta”, kde figúry brutalitou svojho pohybu prerážajú uzatvorenosť priestoru za jeho hranice. Súzvuk dynamiky formy a expresie farby umocňuje existenciálny zápas človeka. Takmer na každom obraze, či objekte dominuje provokujúca krvavočervená. Vektory smeru rýchlosti malieb majú charakter diagonál a celá maľba na obraze akoby sa pohybovala von, na iné /lepšie?/ miesto.

BIOGRAFIA

Srbský maliar naturalizovaný vo Francúzsku. Narodil sa roku 1945 v Belehrade. V roku 1970 absolvoval Akadémiu krásnych umení v Belehrade a roku 1972 odchádza do Paríža, kde žije a pracuje. Od roku 2005 je dekanom a profesorom na Fakulte umenia a dizajnu Megatrend univerzity v Belehrade a asociovaným profesorom maľby na Luxun akdémii umenia v Shenyang, Čína. Od roku 1972 vystavoval na desiatkach samostatných i kolektívnych výstav. Je zastúpený v zbierkach: Fond National d Art Contemporain, Paríž; Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki; Muzej savremene umetnosti, Belehrad; National Pinaquotheque, Atény; Musée d Ixelles, Brussel; Ludwig Museum, Koblenz; Museum of Contemporary Art, Moskva; Luxun Academy of Fine Arts, Shenyang, Čína a i.

 

Pôvodný text: Eva Trojanová, Danubiana