Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | November 20, 2018

Scroll to top

Top

Mestské zásahy – zasiahli akčných architektov

Mestské zásahy – zasiahli akčných architektov

| On 22, Jún 2011

Městské zásahyVallo Sadovský Architects je mladý architektonický ateliér, ktorý má napriek svojmu veku už čo to za sebou. Ako jeden z mála ateliérov výrazne prispel k procesu zblíženia architektúry a laickej verejnosti, pričom sa pohybuje na pomedzí architektúry a aktivizmu. A práve z tohto prieniku vychádza nová publikácia, ktorú zostavil Matúš Vallo a Oliver Sadovský – Mestské zásahy; S láskou vaši architekti/Urban Interventions; From Architects With Love.

Kniha je akousi dokumentáciou významného workshopu označeného puncom originálny formát – Mestské zásahy. Za jeho existenciou stojí editorská dvojica a v jednom aj architektonický ateliér Vallo Sadovský Architects. Kniha v mäkkej väzbe, ktorú na slovenský trh uvádza vydavateľstvo Slovart, je dôkazom, že týmto pánom to nielen hrá v kapele Para, ale im to aj slušne píše.

V publikácii je v schémach popísaná genéza samotného projektu stojaceho na princípe: jednoduchý problém riešiť jednoduchým spôsobom. Na týchto pilieroch vznikol podklad k vytváraniu návrhov, ktoré nie sú limitované investorom, politikmi alebo úradníkmi. Jediným spoločným menovateľom bola a je snaha o lepší život v meste. Takto vznikli zásahy tvorivé vedľa deštruktívnych, veľké popri drobných, alebo počiny s ideou ponechať miesto tak ako je. Autori knihy zozbierané projekty neselektovali ideovo, práve naopak. Sú tu zachytené návrhy, ktoré ponúkajú plnú škálu možných zlepšení daného mesta. A to nielen Bratislavy, čitateľ tu nájde aj vývoj zásahov v zainteresovaných českých mestách – Praha a Brno.

„256 architektov, ktorý sa zúčastnili tohto projektu, darovali svojmu mestu (ale aj sebe!) prácu v hodnote 186 900 eur a strávili nad ňou 9800 hodín“

Skutočná sila workshopu spočívala v úrovni v akej sa s mestom „pacientom“ (takto je v jednej z úvah pomenované) pracovalo. Choroba bola diagnostikovaná dôsledne s prihliadaním na individuálnosť. Lieky boli nasadené šetrne a účelne nastavené na dobre známeho pacienta. Veď 82 % autorov bývalo v meste, v ktorom bol zamýšľaný zásah. Túto kľúčovú uzdravujúcu atmosféru sprostredkúva celkom úspešne aj tento žltozelený prírastok v architektonickej knižnici.

„Zrodila sa myšlienka vytvoriť katalóg – zásobáreň nápadov, ktoré, aj keď ostávajú majetkom architekta, spĺňajú základný predpoklad na ich ďalší vývoj; vznikli a sú na papieri, prístupné tým, ktorí by o ne mohli (alebo mali mať!) záujem.”

Publikácia je rozdelená na tri základné celky, z ktorých prvé dva sa skladajú z jednotlivých esejí a úvah v podaní viacerých, na poli architektúry rešpektovaných kapacít. Príspevky sú popretkávané prieskumom odhaľujúcim fakty zo samotných mestských zásahov, tak ako aj zo zapojených ateliérov. Stáva sa tak efektívnou profesijnou spoveďou jednotlivých účinkujúcich. Čitateľ sa tu dostáva k odpovediam a percentuálnym určeniam o štruktúrach ateliérov, pohnútkach k zúčastneniu, cieľových skupinách, súťaženiu, propagácii, práci zadarmo atď. Tretia časť je venovaná výberu projektov rozdelených podľa miest. Jednotlivé návrhy sú doplnené opisom a sprievodným textom k návrhom od samotných ateliérov.

Veľkorysá forma, sprievodné eseje, výrazný a dômyselný grafický doprovod od Studia Najbrt, dvojjazyčný formát, nezaťažený slovník, nádherný koncept mestských zásahov a obrovská práca ateliérov – to všetko vytvára publikáciu Európskeho formátu, ktorá približuje architektúru ľuďom a prináša kultúru mestu.

Městské zásahy. Matúš Vallo, Oliver Sadovský. Vydavateľstvo: Slovart, 2011. 200 strán. Predbežný dátum vydania: 30.6.2011.