Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

PODPÍSANIE ZMLUVY O SPOLUPRÁCI

| On 15, Jún 2011

Bratislava/Prešov, SNM. -  Zajtra, 16. júna 2011 o 10:00 v priestoroch SNM na Vajanského nábreží v Bratislave bude podpísaná Zmluva o spolupráci Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove v zastúpení GR SNM PaedDr. R. Púdelkom a riaditeľkou PhDr. O. Glosíkovou, DrSc. na jednej strane a na strane partnerskej organizácie CARPATHO-RUSYN SOCIETY so sídlom v Pittsburghu (USA), zastúpenou  prezidentom Johnom Righettim, ktorej členskú základňu tvoria Rusíni  žijúci v USA. Tento akt je vyústením dlhodobého snaženia zainteresovaných partnerov.

Jedným z mnohých cieľov SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove je rozvoj vzájomných aktivít medzi Rusínmi žijúcimi mimo územia SR v rámci Karpatského regiónu, Európy, či iných kontinentov. Nadväzovanie, dokumentovanie, upevňovanie a rozvíjanie kultúrnych hodnôt a kontaktov Rusínov žijúcich na území Slovenska a Rusínov žijúcich v zahraničí je predmetom niekoľkoročného úsilia nášho múzea. Rusíni žijúci v USA sú toho dôkazom.

Spoločným záujmom oboch podpisujúcich strán je prispievať k rozvoju spoločnosti založenej na znalostiach rusínskej kultúry a jej tradíciách v majoritných spoločnostiach slovenskej a americkej a ostatných minorít žijúcich v našich štátnych útvaroch. Spolupráca bude realizovaná formou spoločných výstav, prednášok, odborných a vedeckých seminárov, konferencií, prezentácií vzájomných kultúrnych hodnôt na území SR a USA, spoločných projektov v oblasti vedy, kultúry, vzdelávania, atď., k zlepšeniu vzájomných vzťahov a poznania nie iba dospelej populácie, ale hlavne jej mladej generácie, na ktorú sa kladie veľký dôraz.

Najbližším merateľným ukazovateľom bude otvorenie spoločnej výstavy v priestoroch SNM – MRK v Prešove pod názvom „Za morom“ v spolupráci s Rusínmi žijúcimi v Pennsylvánii a ďalších mestách USA, ktorej vernisáž sa plánuje na 22.06.2011 o 16:30 hod., na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Účasť médií vítaná!

 

Pôvodný text: SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove