Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | November 20, 2018

Scroll to top

Top

CENA OSKÁRA ČEPANA 2011 / OSKÁR ČEPAN AWARD 2011

| On 14, Jún 2011

Bratislava, NCSU. – Nadácia Centrum súčasného umenia vyhlásila v apríli 16. ročník prestížneho ocenenia slovenského vizuálneho umelca / umelkyne do 35 rokov Cena Oskára Čepana 2011. Medzinárodná odborná komisia rozhodla 9. júna o štyroch finalistoch súťaže, ktorými sú umelecká skupina Kassaboys, Katarína Poliačiková, Tomáš Raffa a Ján Šipöcz. Absolútny víťaz Ceny Oskára Čepana 2011, ktorý získa finančnú satisfakciu v hodnote 2 600 EUR, rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, bude známy 20. októbra.

Do 16. ročníka Ceny Oskára Čepana sa prihlásilo 47 uchádzačov, ktorých tvorba zastúpila rôzne médiá. Medzinárodná porota v zložení Edit András /HU/ (Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapešť), Fedor Blaščák /SK/ (filozof), Ondřej Chrobák /CZ/ (donedávna šéfkurátor Galerie stredočeského kraje – GASK, kurátor a teoretik), Maja Fowkes & Reuben Fowkes /GB, CRO/ (teoretici súčasného umenia a kurátori s pôsobnosťou v Budapešti a Londýne, držitelia grantu Igora Zabela (Igor Zabel Award for Culture and Theory) a Gábor Hushegyi /SK/ (historik umenia, teoretik), vybrala do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu, nastoľujú otázky a podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku.

Zo stanoviska komisie k výberu finalistov Reuben Fowkes, predseda komisie:

„Medzinárodná komisia bola príjemne prekvapená rôznorodosťou umeleckých postupov a metodológií, ktoré vykazovala tvorba uchádzačov o Cenu v rámci tohto ročníka. Mnoho zo 47 umelcov, ktorí sa do súťaže prihlásili, sa vo svojej umeleckej praxi zaoberá relevantnými otázkami súčasnosti, rodovou problematikou počnúc a nacionalizmom a politikami pamäte končiac, alebo sa potýkajú s rozširovaním hraníc špecifického média, pracujúc s rôznymi technikami – od animácie až po public-art, maľby po architektonické intervencie. Po niekoľkohodinovej diskusii bola komisia schopná dosiahnuť zhodu v rámci nasledujúcich štyroch umelcov / umeleckej skupiny, ktorých vybrala do finále Ceny Oskára Čepana 2011.“

Kto z finalistov sa stane absolútnym víťazom súťaže bude známe vo štvrtok 20. októbra – v deň vyhlásenia víťaza Ceny Oskára Čepana 2011 a vernisáže výstavy finalistov a víťaza. Rozhodnutie bude oznámené médiám na tlačovej konferencii v dopoludňajších hodinách, verejnosť sa ho dozvie na večernom oficiálnom odovzdaní Ceny. Výstava finalistov a víťaza potrvá do 11. novembra 2011. Kassaboys, Katarína Poliačiková, Tomáš Raffa a Ján Šipöcz sa na nej odprezentujú  novými projektmi.

Projekt Cena Oskára Čepana bol na Slovensku založený v roku 1996, z iniciatívy Wendy W. Luers, zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society. Od roku 2001 je súťaž známa pod aktuálnym názvom Cena Oskára Čepana, ktorý odkazuje k menu slovenského teoretika umenia Oskára Čepana (1925 – 1992). Od roku 2002 je Cena súčasťou medzinárodného networku príbuzných súťaží, organizovaných v Strednej – a Východnej Európe YVAA – Young Visual Artists Awards, www.yvaa.net.

Profily finalistov

KASSABOYS (Radovan Čerevka – 1980, Tomáš Makara – 1982, Peter Vrábeľ – 1982) V Košiciach pôsobiaca trojica mladých umelcov vzdoruje odstredivým tendenciám v rámci slovenskej umeleckej prevádzky, rozvíjajúc iróniu a satiru, ktoré aplikujú v rámci výsmechu samoľúbosti a frazeológie umeleckého sveta. Na väčšinu komisie zapôsobila kombinácia inteligencie a rebelantstva, prítomná v ich práci s národnými symbolmi a použitie uniforiem k vytvoreniu hierarchií vo svete umenia.

Katarína Poliačiková (1982) Hĺbavé a vizuálne pôsobivé inštalácie Kataríny Poliačikovej, absolventky VŠVU v Bratislave, silno zapôsobili na členov komisie. Jej umelecký výskum rodinnej histórie pojednáva o plynutí času a jedinečnosti zažitej skúsenosti, ktoré pretavuje do sochárskych inštalácií, s veľavravným odkazom na významné osobnosti z dejín umenia.

Tomáš Raffa (1979) Filmy Tomáša Raffu mapujú nabité teritórium medzi súčasným umením, princípmi dokumentu a politickým aktivizmom, nedávno vyhodnocujúc napríklad boj medzi pravicovými extrémistami a antifašistickými demonštrantami vo verejnom priestore východoeurópskych miest. Komisia ocenila výstižnosť, nasadenie a výrazný rukopis autorovej filmovej tvorby.

Ján Šipöcz (1983) Šipöczove fotografické postupy sú pevne ukotvené v metodológiách konceptuálneho umenia. Prácuje okrem iného s vyradenými tlačami z bežného fotolabu, uprednostňujúc fyzický zásah do materiálu v podobe strihania a prerámovania. Komisiu oslovila jeho séria vystrihovaných portrétov a to najmä svojou ľahkosťou a dematerializovanou estetikou.

 

Pôvodný text: Nadácia Centrum súčasného umenia