Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 24, 2019

Scroll to top

Top

Poledný víkend s Ilonou Keserü v Danubiane

| On 10, Jún 2011

Bratislava, Danubiana. - S končiacim maďarským predsedníctvom Európskej únie končí aj výstava Ilony Keserü (HU). Posledným dňom výstavy je nedeľa 12. júna 2011.

Tvorba Ilony Keserü Ilony sa rozvíja kontinuálne od roku 1963 v intenciách práce s farbou ako matériou a svetlom v polohe dôrazného i intuitívneho vyjadrenia sa. Pre jej diela sa tak stáva charakteristická akási svojská citlivosť a sinestézia. Na veľkých súborných výstavách je tvorba Ilony Keserü Ilony zvyčajne členená do období a celkov, tie sú však narúšané náväznosťou diel na seba, z ktorých autorka každé jedno tvorí ako dôsledok tých predchádzajúcich.

Maliarka Ilona Keserü Ilona sa narodila roku 1933 v Pécsi (Maďarsko). Od roku 1945 študovala v Pécsi pod vedením Ferenca Martyna, člena umeleckej skupiny Abstraction-Creation. V rokoch 1946 – 1950 navštevovala umelecké lýceum v Pécsi. V roku 1952 maturovala na Gymnáziu výtvarného a priemyselného umenia v Budapešti. Medzi rokmi 1952 – 1958 študovala na Maďarskej vysokej školy výtvarných umení, odbor maľba a v rokoch 1952 – 1955 odbor nástennej maľby. Jej profesormi boli László Bencze a István Szőnyi. Od roku 1983 učí v Pécsi na Univerzite Janusa Pannoniusa, kde v roku 1991 získala titul profesorky. Patrí medzi zakladateľov Školy majstrov výtvarného umenia v Pécsi. Od roku 1995 je koordinátorkou programu DLA na Fakulte výtvarného umenia univerzity v Pécsi.

 

Pôvodný text, zdroj: Júlia N. Mészáros, Danubiana