Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

CINEAMA 2011 – 19. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

| On 10, Jún 2011

Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. V úzkej spolupráci s organizačným garantom Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre, v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, pripravuje celoštátne kolo súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA, ktoré sa uskutoční v dňoch 10. – 12. júna 2011 v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení na Svoradovej 2, v Bratislave.

CINEAMA je trojstupňová postupová súťaž, jediná svojho druhu na Slovensku. Predstavuje najväčšiu koncentráciu slovenskej amatérskej filmovej tvorby a jedinú možnosť jej komplexnej verejnej prezentácie. Autori musia so svojimi filmami postupovať od okresného cez krajské až po celoštátne kolo. Prvý stupeň súťaže zabezpečili regionálne osvetové strediská, krajské kolá zabezpečili úrady jednotlivých samosprávnych krajov v spolupráci s vybranými regionálnymi osvetovými strediskami. Podujatie má putovný charakter, preto sa po Prešove, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Bardejove, Žiari nad Hronom, Považskej Bystrici, Piešťanoch a siedmich ročníkoch v Banskej Bystrici presťahovalo po prvýkrát vo svojej takmer 20-ročnej histórii do hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

V tomto roku postúpilo do najvyššieho celoštátneho kola 114 súťažných príspevkov od 110 autorov v celkovej dĺžke 1016  minút. Najviac ich postúpilo z Banskobystrického kraja 26 filmov od 27 autorov, zo Žilinského kraja 20 filmov od 12 autorov. Košický a Prešovský kraj poslali zhodne po 18 filmov, od 18 autorov. Z Bratislavského kraja prišlo 12 filmov od 17 autorov, z Trnavského kraja 10 filmov od 11 autorov. Trenčiansky kraj poslal 9 filmov od 5 autorov a najmenej Nitriansky kraj – 1 film od 1 autora.

Do hlavnej súťaže celoštátneho kola vybrala výberová porota 78 filmov od 86 autorov v celkovej dĺžke premietacieho času 634 minút.

Súťažiaci sú rozdelení na štyri skupiny: autori nad 25 rokov(37 filmov), autori do 18 rokov ( 25 filmov), autori do 25 rokov (14 filmov) a študenti vysokých filmových škôl (3 filmy). V najpočetnejšej skupine A – autorov nad 25 rokov bude súťaž prebiehať v šiestich kategóriách: dokument (18 filmov), reportáž (1 film), experiment (6 filmov), hraný film (5 filmov), animovaný film (0 filmov), videoklip ( 4 filmy) a minútový film (2 filmy).

Súťažné filmy budú posudzovať vysokoškolskí pedagógovia a odborníci z praxe: Mgr. Tomáš Hučko, Mgr. Ladislav Munk, doc. Marcela Plítková, ArtD., Mgr. Roman Varga, Mgr. Michal Vrbňák.

V rámci podujatia sa uskutoční aj odborný rozborový seminár, kde sa bude hodnotiť adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov, umelecké stvárnenie rôznych autorských zámerov a úroveň  ich technického spracovania v jednotlivých súťažných príspevkoch.

Podujatie bude obohatené o prezentáciu filmov autorov z iných krajín tým, že sa v rámci 19. ročníka CINEAMA uskutoční aj nesúťažná projekcia, na ktorej budú uvedené kolekcie českých filmov a filmy z archívu UNICA, medzinárodnej mimovládnej organizácie pre amatérsky film.

Víťazné slovenské filmy budú premietnuté na českej národnej súťaži Český videosalón, ktorá vyvrcholí 18. júna 2011 v Ústí nad Orlicí. Zo snímok ocenených na celoštátnej súťaži CINEAMA bude vytvorená kolekcia, ktorá bude reprezentovať Slovensko na najvyššej medzinárodnej súťaži – kongrese a festivale UNICA v auguste v Luxemburgu.

Podujatie sa uskutoční s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR. Vstup na projekcie je voľný.

Ceny poskytli Slovenský filmový ústav a Syntex Bratislava, s .r. o.

 

Kontakt:

Národné osvetové centrum

PhDr. Zuzana Školudová

Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava

Tel.: 02/ 204 71 245, 0918 716 005

E-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk

Web: www.nocka.sk

 

Malokarpatské osvetové stredisko

Soňa Kozáková

Horná 20, 900 01 Modra

Tel.: 033/643 34 89

E-mail: kozakova@moska.sk

Web: www.moska.sk