Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

Ako sa uchováva pominuteľnosť?

| On 10, Jún 2011

Výstava Divadelného ústavu Ako sa uchováva pominuteľnosť si stanovila ťažkú úlohu – zachytiť nezachytiteľné, to éterické, s čím sa dá stretnúť iba počas divadelného predstavenia. Niečo z toho je možné uchovať iba v spomienkach. To, čo sa uchovalo v archívoch Divadelného ústavu, uvidíte od štvrtka 9. júna do nedele 10. júla 2011 v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží  2 v Bratislave.

Úlohou Divadelného ústavu je konzervovať pominuteľnosť, napísala v roku 1971 jedna z najvýznamnejších opôr vtedy mladej odbornej  inštitúcie Nelly Štúrová.  Boli časy, keď dokumentácia stála takmer pred zánikom, vzácne zbierky sa presúvali do unimobuniek, častokrát natlačené do igelitových vriec. Mnohé z exponátov by dnes boli minulosťou nebyť  osobnej zaangažovanosti jednotlivcov. Ďalšou hrozbou bolo aj normalizačné vedenie, ľudia, ktorých do ústavu umiestnili za ich „zásluhy“ na poli súdružského bratríčkovania. Našťastie sa stretli s inými, na ktorých neskôr spomínal Ján Jaborník takto: „Považujem za veľký životný dar, že obdobie, v ktorom sa mladý človek dosť intenzívne formuje, som mohol stráviť v spoločenstve takých vynikajúcich a v Divadelnom ústave z politických a ideologických dôvodov odložených ľudí – akými okrem Stana Vrbku, Nelly Štúrovej a Antona Kreta boli aj Gimen Mačugová, Perla Karvašová a Ivan Turzo. Okrem iného som v ich spoločnosti mohol vidieť a pocítiť, ako sa vzdoruje dosť surovému mocenskému tlaku a že základ tohto vzdorovania súvisí s nemalou osobnou a osobnostnou kultúrou, a rozmerom, ktorý by som nazval duchovným.“

Výstava ponúka výber toho najvzácnejšieho, čo sa Divadelnému ústavu za 50 rokov jeho existencie podarilo uchovať z oblasti slovenského divadelníctva, konkrétne z magického momentu stretnutia divadelníkov s divákmi.  Expozícia je rozdelená na tri časti. Námestie Divadelného ústavu predstavuje päťdesiatročnú inštitúciu s jej dejinami i súčasnými aktivitami. Scénografická ulica zahŕňa scénografické a architektonické makety, scénické návrhy, fotografie, kostýmy, divadelné plagáty a iné predmety zo scénografických zbierok Divadelného ústavu. Ich autormi sú špičkoví slovenskí výtvarníci od najstarších období až po súčasnosť – Ľudovít Hradský, Ladislav Vychodil, Helena Bezáková, Boris Kudlička a mnohí ďalší. Bulvár pozostalostí predstavuje  dvoj- a trojrozmerné predmety z personálnych a inštitucionálnych akvizícií Divadelného ústavu. Návštevníci budú môcť nahliadnuť aj do pozostalostí významných osobností slovenského divadla, ako sú Janko a Oľga Borodáčovci, Magda Husáková-Lokvencová, Andrej Bagar, Lucia Poppová a ďalší. Prvýkrát bude vystavená kolekcia unikátnych historických slovenských divadelných bulletinov a Rakovského zbierka divadelných bulletinov z prelomu 18. a 19. storočia. Výstava ponúka viaceré možnostíi, ako sa aspoň na chvíľu dotknúť prchavosti a nechať na seba dýchnuť minulosť.

 

AKO SA UCHOVÁVA POMINUTEĽNOSŤ

Jubilejná výstava k 50. výročiu vzniku Divadelného ústavu

Slovenské národné múzeum 9. 6. – 10. 7. 2011

 

Výstavu pripravili

Anna Grusková, teatrologička, vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov, vedúca autorského tímu

a autorka koncepcie výstavy

Oleg Dlouhý, teatrológ, vedúci Oddelenia divadelnej dokumentácie,

informatiky a digitalizácie, odborný konzultant autorského tímu

Rudolf Hudec, archivár a správca archívnej databázy Janus

Martin Timko, teatrológ, správca akvizícií

Miroslav Daubrava, kustód scénografi ckého fondu a správca IS CEMUZ

Ján Triaška, kurátor, správca zbierok muzeálnej a galerijnej hodnoty

Katarína Kunová, teatrografka, dokumentaristka

Zuzana Nemcová, teatrologička, dokumentátorka

Frederika Čujová, teatrologička a kustódka audiovizuálneho fondu

Lenka Dzadíková, teatrologička, pracovníčka Centra výskumu divadla

Viera Sadloňová, vedúca knihovníčka špecializovanej sekcie a správkyňa informačnej siete Clavijus

Výtvarné riešenie a realizácia výstavy: Juraj Antal a M75

Grafické práce: with love by milk

Manažérka projektu: Viera Burešová, Oddelenie vonkajších vzťahov

Ďalej spolupracovali: Viera Helbichová, Dana Tomečková, Andrea Dömeová,

Marek Godovič, Katarína Ďurčová,

Michal Sadloň, Tatiana Danišová, Anna Zajacová

Jazyková redakcia: Jozef Fabuš

 

Výstava je súčasťou podujatí pripravených v súvislosti s 50. výročím vzniku Divadelného ústavu. V Divadelnom ústave zároveň vychádzajú publikácie Divadelný ústav 1961-2011 a Sprievodca Archívom Divadelného ústavu.

 

© Divadelný ústav 2011