Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

Rozhoduje sa o psychickom zdraví pred narodením?

| On 08, Jún 2011

Bratislava, SNM. – V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave sa vo štvrtok 9. júna 2011 o 17.00 h uskutoční prednáška RNDr. Michala Dubovického, CSc. na tému Rozhoduje sa o psychickom zdraví pred narodením? Podujatie je súčasťou výstavy Majstri ducha. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku. Vstup na podujatie je bezplatný.

Vo svojej prednáške pre verejnosť v Slovenskom národnom múzeu dňa 9. júna 2011 o 17.00 h bude Dr. Dubovický z pohľadu biológa hovoriť o vplyvoch na psychické zdravie v období prenatálneho vývinu, o príčinách vzniku psychických chorôb a porúch správania. Rozoberie faktory zapríčiňujúce poškodenie vývinu mozgu a konkrétne prejavy jeho poškodenia. Návštevníkov oboznámi s  možnosťami štúdia psychických ochorení na laboratórnych zvieratách.

Prednáška je ďalším zo série sprievodných podujatí k výstave Majstri ducha. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku, ktorá prezentuje 45 významných vedcov pochádzajúcich alebo pôsobiacich na našom území, ktorí významne prispeli k rozvoju prírodných, technických a lekárskych vied od 15. storočia po súčasnosť.

RNDr. Michal Dubovický, CSc. vyštudoval všeobecnú biológiu a antropológiu. Po štúdiu absolvoval študijný pobyt v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, kde dodnes pracuje a zastáva pozíciu vedeckého tajomníka. V rokoch 2001 až 2002 sa v USA (Wright State University, Dayton, štát Ohio) zúčastnil na projekte výskumu príčin vzniku syndrómu vojny v Perzskom zálive, ktorý sa prejavuje aj poruchami správania.  V súčasnosti sa na pôde laboratória teratológie zaoberá vplyvom nedostatku kyslíka, stresu a iných faktorov pôsobiacich v priebehu gravidity a v období krátko po pôrode na vývin mozgu.

Pôvodný text: Slovenské národné múzeum