Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | October 23, 2018

Scroll to top

Top

PIEMONTE INDUSTRIA, 100 rokov talianskeho priemyslu vo fotografii

| On 08, Jún 2011

Košice, Východoslovenská galéria. – Výstava PIEMONTE INDUSTRIA, 100 rokov talianskeho priemyslu vo fotografii zachytáva históriu a vývoj priemyslu talianskeho regiónu Piemont, jednej z najvýznamnejších priemyselných oblastí Talianska. Výstava ponúka chronologický pohľad do archívov podnikov ako FIAT, Lavazza, Martini&Rossi, Olivetti, RAI, Telecom Italia, Pininfarina, Alessi, De Agostini a veľa ďalších. Zbierka viac ako 100 fotografií sa na Slovensko dostáva priamo zo San Francisca a počas mesiaca jún si ju môžu pozrieť milovníci dizajnu a fotografie v Bratislave a v Košiciach.

V Košiciach sa výstava PIEMONTE INDUSTRIA, 100 rokov talianskeho priemyslu vo fotografii koná od 3. 6. 2011 do 15. 6. 2011 v priestoroch Východoslovenskej galérie, na Hlavnej ul. č.27.

100 rokov talianskeho priemyslu vo fotografii

Nástup priemyselnej éry na konci devätnásteho storočia zmenil spôsoby využívania prírodných zdrojov, dal budovám nové formy, pretvoril remeslá, spôsob života i myslenia ľudí. Kurátor výstavy Niccolò Biddau dokumentuje tieto dramatické zmeny v spoločnosti výberom fotografií pracujúcich mužov i žien, jedinečných strojov či nových architektonických prvkov na budovách tovární. Cieľom výstavy je vnoriť diváka do sociálneho a kultúrneho kontextu regiónu Piemont a krok za krokom vyrozprávať technologický vývoj a jeho vplyv na hodnoty, ktoré sú pre moderného človeka typické.

Príbeh sa začína kontrastom medzi veľkou rodinou združenou okolo priemyselníka a radovým robotníkom. Sociálne rozdiely vyvrcholia v rozsiahle konflikty dvadsiateho storočia, ktoré v našich zemepisných šírkach vytvárajú základ reflexie o etike a morálke súčasnej spoločnosti.

Sériová výroba v medzivojnovom období objavuje nástroje podpory predaja ako brožúry, letáky či plagáty. Rodí sa podniková komunikácia a fotografia sa prispôsobuje estetickým požiadavkám komerčného úspechu. Priemyselný gigantizmus tridsiatych rokov vytvára po hospodárskej kríze ohromné oceliarenské, metalurgické a chemické komplexy. Nové gigantické stroje a čoraz viac ľudí v obrovských halách ponúkajú fotografovi dovtedy nevídané výrazové možnosti.

Po vojne nastupujú roky hospodárskeho boomu. V Taliansku znamenajú obdobie veľkého sťahovania z juhu na sever, z poľnohospodárskeho vidieka do priemyselného mesta. Turín a Piemont absorbujú túto “nárazovú vlnu” a továrne sa stávajú domovom pre množstvo ľudí. Ich práca sa stáva novou formu bohatstva. Podniky sa s optimizmom a s odhodlaním vydávajú cestou politickej slobody a medzinárodnej reintegrácie. Fotografie zachytávajú tento vývoj na ľuďoch, budovách či meniacej sa krajine.

Práve región Piemont zohráva rozhodujúcu úlohu v povojnovom procese modernizácie Talianska. Úspech priemyslu vedie k rozvoju sveta komunikácie a reklamy. Stále významnejšiu úlohu zohráva dizajn spojený s jedinečným a svetovo uznávaným talianskym štýlom. V očiach fotografa sa človek približuje k produktu a ľudská práca sa stáva hlavnou postavou celého procesu ekonomického rastu.

Na začiatku sedemdesiatych rokov narastá vzájomná závislosť ekonomických, technologických, politických a sociálnych faktorov. Rigidný systém a energetická kríza spochybňujú model priemyselného modelu založeného na veľkých podnikoch a hromadnej výrobe.  Nastáva obdobie technologického prerodu priemyselných podnikov do dnešnej podoby.

Elektronické technológie sa stávajú oporou celej organizácie a inovujú produkty i procesy. V novej továrni, ktorá sa musí vysporiadať s celosvetovou konkurenciou a využíva možnosti outsourcingu výrobných procesov, sa dnes odohráva postmoderné predstavenie objavovania nových zainteresovaných strán a ich záujmov. Tajomstvom úspechu sa stáva schopnosť ponúknuť všetkým hráčom priestor zahrať si hlavnú rolu a ovplyvniť tak vývoj spoločnosti ako celku.

Pôvodný text: Východoslovenská galéria