Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | November 20, 2018

Scroll to top

Top

Nitrianska galéria v mesiaci jún

| On 08, Jún 2011

NITRIANSKA GALÉRIA / www.nitrianskagaleria.sk

Jún 2011

 

V Ý S T A V Y

 

Reprezentačné sály

 

Oklamem smrť, prehltnem noc

Výstava predstaví aktuálnu tvorbu súčasných slovenských a českých autorov, Martina Gerboca (SK), Jiřího Petrboka (CZ), Daniela Pitína (CZ). Spoločným menovateľom tvorby všetkých troch autorov je práca s médiom maľby a s priestorom, ktorý každý z maliarov pojednáva špecifickým spôsobom prechádzajúc až do deja s divadelnými kulisami.

Miesto výstavy: Reprezentačné sály

Trvanie výstavy: 29.04. – 19.06. 2011

Kurátor: Silvia van Espen

 

Vladimír Popovič

Výstava predstaví tvorbu z poslednej dekády Vladimíra Popoviča, jedného z najvýraznejších osobností slovenskej umeleckej scény. Vladimír Popovič (1939, Vysoká nad Uhom) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1959 – 1965 u prof. D. Millyho a prof. P. Matejku, rok 1961 strávil štúdiom na Akadémii výtvarných umění v Prahe u prof. V. Tittelbacha. Na výtvarnú scénu vstúpil v polovici 60. rokoch 20. storočia a stal sa známy predovšetkým ako autor papierových objektov a krkváží s presahom k akčnému umeniu. Napriek týmto intermediálnym záujmom maľba a kresba a štúdium ich vzájomných vzťahov zostali ťažiskom jeho tvorby až do súčasnosti. Na Vysokú školu výtvarných umení sa vrátil v roku 1990 ako pedagóg, kde na Katedre grafiky a iných médií viedol ateliér K.R.E.S.B.A.

Miesto výstavy: Reprezentačné sály

Otvorenie výstavy: 22.06.2011 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 23.06. – 31.07. 2011

Kurátor: Barbora Geržová

 

Salón

Diplom 2011

XIII. ročník výstavy diplomových prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s názvom Diplom 2011 nadviaže na predchádzajúce ročníky prezentácie tvorby absolventov Pedagogickej fakulty, ktorú katedra už tradične organizuje v spolupráci s Nitrianskou galériou. Na výstave sa prezentuje praktická časť vybraných záverečných magisterských prác 15 študentov, ktorí tvorili pod vedením pedagógov, doc. ak. mal. Jozefa Jaňáka, ak. mal. Mariána Žilíka, ak. soch. Jaroslava Gubrica, ak. mal. Jozefa Dobiša, Mgr. Jozefa Bausa, Mgr. art. Róberta Bielika, ak. mal. Daniela Szalaia a Mgr. Ľubomíra Zabadala, PhD. Vystavené práce dokumentujú činnosť katedrových ateliérov zameraných na kresbu a maľbu, modelovanie, textil, grafiku a grafický dizajn.

Miesto výstavy: Salón

Otvorenie výstavy: 07.06.2011 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 08.06. – 19.06. 2011

Kurátor: Adriana Récka

 

Ladislav Guderna 1921 − 1999

Z príležitosti nedožitých 90-tych narodenín zaslúžilého umelca Ladislava Gudernu /1921-1999/ bude inštalovaná výstava tohto významného svetového autora, nitrianskeho rodáka, ktorého tvorba je zaraďovaná, a patrí, k trvalým a významným hodnotám nielen slovenského, ale i svetového maliarstva 20. storočia. Diela nielen z akvizičného fondu NG, ale i zo slovenských partnerských galérií, budú mapovať jeho širokospektrálny záber od kresby, grafických techník až po surrealistické diela. Guderna vo svojej tvorbe, v súčinnosti s princípmi nadrealistickej poetiky, dospel k individuálnemu autorskému rukopisu, založenom na temperamentnom farebnom prednese a lineárnej konštrukcii obrazu.

Miesto výstavy: Salón

Otvorenie výstavy: 29.06.2011 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 30.06. – 18.09. 2011

Kurátor: Marta Hučková

 

Galéria mladých


Manuál pre dokonalého diváka

Autori: Peter Barényi, Eja Devečková, Mariana Sedlačíková, Veronika Šramatyová

Koncepcia výstavy bude mapovať problematiku vzťahu medzi galériou ako výstavným priestorom, divákom ako prijímateľom a pozorovateľom výstavy a prezentovaných artefaktov, ale zároveň aj kurátorom ako autorom koncepcie výstavy. Výstava je zameraná na tvorbu najmladšej generácie slovenských autorov a autoriek, ktorí problematiku reflektujú v širokej škále médií od maľby, videa až po inštaláciu.

Miesto výstavy: Galéria mladých

Trvanie výstavy: 20.05. – 19.06. 2011

Kurátor: Barbora Geržová

 

Ingrid Višnovská

Výstava predstaví tvorbu mladej autorky Ingrid Višňovskej (1978), ktorá vytvorí site specific inštaláciu špeciálne pre priestory Galérie mladých, ktorá disponuje netypickým pôdorysom výstavného priestoru. Autorka sa vo svojom umeleckom programe zameriava predovšetkým na priestorové inštalácie a pracuje s novými médiami. Ingrid Višňovská študovala na VŠVU v Bratislave v Ateliéri priestorových komunikácií u Doc. Antona Čierneho (1998 – 2004). Stala sa finalistkou dvoch prestížnych cien – v roku 2005 ceny Oskára Čepana, v roku 2007 ceny Essl Award a v roku 2005 víťazkou medzinárodnej súťaže pre Ars Electronica Centrum (Map XXL).

Miesto výstavy: Galéria mladých

Otvorenie výstavy: 23.06.2011 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy: 24.06. – 28.08. 2011

Kurátor: Barbora Geržová

 

Bunker

 

Sedem dotykov

Autori: Alena Bušíková, Peter Isteník, Lukáš Matejka, Štefan Oliš, Monika Reháková, Helena Veličová, Katarína Vidová

Vystavujúci autori sú študenti a absolventi vysokoškolského štúdia zameraného na výtvarné umenie a výtvarnú pedagogiku. Projekt, navrhnutý pre konkrétne priestory Bunkra, je zameraný na skúmanie vnímania – percepcie vo viacerých jej podobách. Jednotlivé práce, realizované v rôznych médiách (digitálna tlač, objekt, audio-vizuálna inštalácia, kinetická inštalácia, socha), nebudú zamerané len na vizuálnu percepciu, ale budú zapájať aj sluch, hmat, čuch, či interakciu diváka.

Výstava sa koná v rámci projektu Galéria mladých kurátorov.

Miesto výstavy: Bunker

Trvanie výstavy: 06.05. 12.06. 2011

Kurátori: Roman Gajdoš, Katarína Vidová

 

Pojď dál a zavři za sebou

Autorka: Adéla Babanová (CZ)

Audio-vizuálna inštalácia – hľadanie univerzálneho príbehu prostredníctvom hry so zvukovými asociáciami. Bunker bude ponorený do totálnej tmy, v ktorej len slabo fosforeskujúce šípky na zemi budú diváka viesť výstavou. Zvuky sa budú ozývať s rôznych kútov priestoru s rozdielnou intenzitou. Jediná, veľmi slabo osvetlená fotografia, ukrytá na konci trasy, bude v temnote ukazovať akýsi mihotavý moment, spomienku na možný zážitok.

Miesto výstavy: Bunker

Otvorenie výstavy: 23.06.2011 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 24.06. 07.08. 2011

Kurátor: Pavlína Míčová (CZ)

 

 

A K T I V I T Y / A K C I E / P R O J E K T Y

Galéria hudby

Cyklus komorných koncertov / 6. ročník

02.06.2011 o 18.00 hod.

Jordana Palovičová − klavír, Ivan Palovič − viola

Program: J. Cikker, I. Zeljenka, P. Hindemith, R. Clarke

 

Zviera

Výstava zo zbierok Nitrianskej galérie k vzdelávaciemu programu Tvoriť môže každý! (3. ročník)

Miesto výstavy: Farebná galéria, Trvanie výstavy: 01.03. 2011 – 05.06. 2011, Kurátor: Elena Tarábková

 

Tvoriť môže každý!

Cyklus výtvarných dielní vzdelávacieho programu pre hendikepované deti.

Miesto: Farebná galéria a Ateliér NG, Trvanie: 01.03. 2011 – 04.06. 2011, Lektor: Elena Tarábková

 

Ateliér NG

Výtvarný ateliér Nitrianskej galérie s bohatou ponukou výchovno-vzdelávacích programov, tvorivých dielní a iných zaujímavých aktivít pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ.

Bližšie informácie na www.nitrianskagaleria.sk alebo u galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / pedagog@nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41.

 

Ateliér “Mladý tvorca”

Výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám v ateliéri pre jednotlivcov od 8 do 25 rokov. Kedykoľvek a ktokoľvek bude mať chuť tvoriť, ateliér je otvorený každý štvrtok od 15.00 do 18.00 hod. Vstupné: 1 EUR

Bližšie informácie: Elena Tarábková / pedagog@nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41

 

* * *

Pripravujeme:

Záverečná výstava 3. ročníka projektu Tvoriť môže každý! pod názvom Zvieratk

Zmena programu vyhradená.

Informačný list pripravila: Lucia Vadelová

Kontakt: Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra; kultura@nitrianskagaleria.sk / 037 – 657 96 41