Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | December 10, 2018

Scroll to top

Top

Divadelný ústav sa v pripravenej výstave pokúsi zachytiť nezachytiteľné

| On 06, Jún 2011

Bratislava, SNM. – Výstava Divadelného ústavu Ako sa uchováva pominuteľnosť si stanovila ťažkú úlohu – zachytiť nezachytiteľné, to éterické, s čím sa dá stretnúť iba počas divadelného predstavenia. Niečo z toho je možné uchovať iba v spomienkach. To, čo sa uchovalo v archívoch Divadelného ústavu, uvidíte od štvrtka 9. júna do nedele 10. júla 2011 v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží  2 v Bratislave. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 8. júna o 17.00 v SNM.

Úlohou Divadelného ústavu je konzervovať pominuteľnosť, napísala v roku 1971  jedna z najvýznamnejších opôr vtedy mladej odbornej  inštitúcie Nelly Štúrová.  Boli časy, keď dokumentácia stála takmer pred zánikom, vzácne zbierky sa presúvali do unimobuniek, častokrát natlačené do igelitových vriec. Mnohé z exponátov by dnes boli minulosťou nebyť  osobnej zaangažovanosti jednotlivcov. Ďalšou hrozbou bolo aj normalizačné vedenie, ľudia, ktorých do ústavu umiestnili za ich „zásluhy“ na poli súdružského bratríčkovania. Našťastie sa stretli s inými, na ktorých neskôr spomínal Ján Jaborník takto: „Považujem za veľký životný dar, že obdobie, v ktorom sa mladý človek dosť intenzívne formuje, som mohol stráviť v spoločenstve takých vynikajúcich a v Divadelnom ústave z politických a ideologických dôvodov odložených ľudí – akými okrem Stana Vrbku, Nelly Štúrovej a Antona Kreta boli aj Gimen Mačugová, Perla Karvašová a Ivan Turzo. Okrem iného som v ich spoločnosti mohol vidieť a pocítiť, ako sa vzdoruje dosť surovému mocenskému tlaku a že základ tohto vzdorovania súvisí s nemalou osobnou a osobnostnou kultúrou, a rozmerom, ktorý by som nazval duchovným.“

Výstava ponúka výber toho najvzácnejšieho, čo sa Divadelnému ústavu za 50 rokov jeho existencie podarilo uchovať z oblasti slovenského divadelníctva, konkrétne z magického momentu stretnutia divadelníkov s divákmi.  Expozícia je rozdelená na tri časti. Námestie Divadelného ústavu predstavuje päťdesiatročnú inštitúciu s jej dejinami i súčasnými aktivitami. Scénografická ulica zahŕňa scénografické a architektonické makety, scénické návrhy, fotografie, kostýmy, divadelné plagáty a iné predmety zo scénografických zbierok Divadelného ústavu. Ich autormi sú špičkoví slovenskí výtvarníci od najstarších období až po súčasnosť – Ľudovít Hradský, Ladislav Vychodil, Helena Bezáková, Boris Kudlička a mnohí ďalší. Bulvár pozostalostí predstavuje  dvoj- a trojrozmerné predmety z personálnych a inštitucionálnych akvizícií Divadelného ústavu. Návštevníci budú môcť nahliadnuť aj do pozostalostí významných osobností slovenského divadla, ako sú Janko a Oľga Borodáčovci, Magda Husáková-Lokvencová, Andrej Bagar, Lucia Poppová a ďalší. Prvýkrát bude vystavená kolekcia unikátnych historických slovenských divadelných bulletinov a Rakovského zbierka divadelných bulletinov z prelomu 18. a 19. storočia. Výstava ponúka viaceré možnostíi, ako sa aspoň na chvíľu dotknúť prchavosti a nechať na seba dýchnuť minulosť.

 

Pôvodný text: Divadelný ústav