Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

Výstavou “Majstri ducha” návštevníkov prevedie sám autor

| On 25, Máj 2011

Bratislava, SNM. – V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave sa vo štvrtok 26. mája 2011 o 17.00 h uskutoční prednáška RNDr. Ondreja Pössa, CSc. na tému Dejiny vedy a techniky na Slovensku, ich výskum a prezentácia. Podujatie je súčasťou výstavy Majstri ducha. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku. Vstup na podujatie je bezplatný.

Vo svojej prednáške pre verejnosť v Slovenskom národnom múzeu dňa 26. mája 2011 o 17.00 h bude Dr. Pöss hovoriť na tému: „Dejiny vedy a techniky na Slovensku, ich výskum a prezentácia.“. Návštevníkov oboznámi s dosiahnutými výsledkami výskumu  v oblasti života a diela významných vedcov, lekárov a technikov, ktorí pochádzali, alebo žili a pracovali na území Slovenska. Prednáška sa bude venovať aj múzejnej prezentácii dejín vied a techniky na Slovensku. Súčasťou podujatia bude lektorský výklad autora k výstave.

Prednáška je ďalším zo série sprievodných podujatí k výstave Majstri ducha. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku, ktorá prezentuje 45 významných vedcov pochádzajúcich alebo pôsobiacich na našom území, ktorí významne prispeli k rozvoju prírodných, technických a lekárskych vied od 15. storočia po súčasnosť.

RNDr. Ondrej PössCSc. riaditeľ SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov, autor úspešnej výstavy SNM Majstri ducha. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku už ako absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave inklinoval k problematike teórie a dejín fyziky. V roku 1984 získal hodnosť kandidáta historických vied a stal vedúcim Oddelenia dejín vied a techniky Historického ústavu SAV. Vo vedeckej tvorbe sa zaoberal najmä vývojom exaktných vied, ich výučbou na vyšších školách na Slovensku, dejín vedeckých inštitúcií, života a diela významných vedcov. Je autorom monografie Dejiny exaktných vied na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918 a spoluautorom troch zväzkov encyklopedickej práce Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Založil edíciu edíciu Acta Carpatho-Germanica, napísal množstvo štúdií a odborných článkov. Dr. Pöss sa rovnako angažuje aj v oblasti zachovanie jazyka, kultúry, tradícií a identity karpatských Nemcov, ako predseda Karpatskonemeckého spolku je uznávaným reprezentantom nemeckej menšiny na Slovensku. Z jeho iniciatívy v roku 1994 v rámci Slovenského národného múzea vzniklo Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Ako riaditeľ SNM–MKKN sa v súčasnosti venuje zbierkotvornej, muzeálno-prezentačnej práci a  a publikačnej a edičnej činnosti.

Text: Slovenské národné múzeum