Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

Haptika na podstavci

| On 25, Máj 2011

Nitra, Outdoorgallery. – Sláviková vo svojom projekte s názvom Haptika pracuje s vizuálnymi možnosťami plochy, priestoru, čím prezentuje svoje subjektívne pocity a súčasne má snahu sprostredkovať umenie aj širokému okoliu. Autorka v tejto práci hľadá najmä hranicu vnímania priestoru u človeka, ktorý má možnosť vnímať jej umenie na základe rozvinutých hmatových schopností (nevidiaci).

V samotnej prezentovanej práci/inštalácii zohráva dôležitú úlohu priestor ako taký. Autorka sa snaží komunikovať s divákom prostredníctvom brailového písma umiestneného na kovovej platni, betónového podstavca. Snahou je ponúknuť divákovi iný než vizuálny zážitok a pomocou hmatu tak dešifrovať vizuálny zámer autorky.

Dielo bude nainštalované pre verejnosť  od  27. Mája 2011
Haptickú intervenciu je možné absolvovať do 17. Júna 2011

Ivana Sláviková (1981)

Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulte výtvarných umení, katedry sochárstva. Momentálne sa nachádza v poslednom ročníku doktorandského ročníka na tej istej škole, pod vedením školiteľa doc. Juraja Saparu akad.soch. Počas štúdia absolvovala stáž na Akadémii sztuk pieknych vo Wroclawi / Poľsko a pracovnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe / Česká republika. Jej tvorba sa vyznačuje interpretačnou univerzálnosťou. V posledných prácach hraničiacich silne s dekorativizmom, podrobuje príznačné sochárske materiály vlastným schopnostiam. Autorsky narúša interpretuje svoje chápanie  sochárskej disciplíny.

Text: Ľudmila Kasaj Poláčková, Outdoorgallery