Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | November 20, 2018

Scroll to top

Top

Nová dráma / New Drama 2011 bez víťaza!

| On 23, Máj 2011

7. ročník festivalu Nová dráma / New Drama 2011 skončil bez víťaza

V sobotu večer sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava skončila päťdňová prehliadka inscenácií súčasnej drámy. 7. ročník festivalu Nová dráma / New Drama 2011 priniesol na 4 scény 7 inscenácií a bohatý sprievodný program. Slovenskému publiku predstavil nielen súčasnú slovenskú, ale i slovinskú drámu. O Grand Prix sa tento rok uchádzalo šesť súťažných inscenácií, medzinárodná porota sa však cenu rozhodla neudeliť.

Medzinárodná porota tento rok zasadla v päťčlennom zložení: Alja Predan, dramaturgička, prekladateľka, redaktorka a teatrologička; Juraj Hubinák, dramaturg a odborný redaktor časopisu kød – konkrétne ø divadle; Laco Kerata, dramaturg, režisér, herec a spoluautor projektov v divadle Stoka; prof. PhDr. Soňa Šimková, Csc., profesorka Katedry Divadelných štúdií v Bratislave; a Marcin Zawada, umelecký riaditeľ medzinárodného divadelného festivalu Demoludy v Olsztyne. Porota sa po prvýkrát v histórii festivalu rozhodla neudeliť hlavnú cenu Grand Prix Nová dráma / New Drama 2011.

Pri odovzdávaní cien sa predsedníčka poroty Alja Predan vyjadrila:

„Po dôslednom zvážení a živých diskusiách sme sa jednohlasne zhodli, že hlavnú cenu neudelíme. K tomuto rozhodnutiu nás viedla rôznorodosť štýlov a zvlášť kvality vybraných inscenácií. Dúfame, že naše rozhodnutie vyprovokuje nevyhnutnú debatu o stave slovenskej drámy.“

Zvláštna cena poroty patrí inscenácii Podzemné blues Mestského divadla Žilina v réžii Eduarda Kudláča.

Cenu študentskej poroty získala inscenácia Napichovači a lízači Divadla SkRAT Bratislava v réžii Dušana Vicena.

Cenu bratislavského diváka si vyslúžila inscenácia Garšparkove šibalstvá alebo erotic dobrodružstvá Bob de Nira Dezorzovho lútkového divadla v réžii Gejzu Dezorza.

Počas slávnostného večera boli vyhlásené aj ceny súťaže Dráma 2010: Prvé miesto obsadili zhodne texty Petra Janků (Kamene života) a Zuzy Ferenczovej (Babyboom). Druhé miesto patrí textu Lenky Lagronovej (Z prachu hvězd), tretie miesto textu Heleny Eliášovej (Té noci) a textu Martina Hvišča (Triáda).

Vladislava Fekete, riaditeľka festivalu, sa na margo súťaže dramatických textov vyjadrila: „Máme nové dramatické texty, ktoré ešte neboli uvedené. Máme i staršie dramatické texty, ktoré stále neboli uvedené. Pýtame sa prečo? Odpoveď budeme hľadať do ďalšieho ročníka festivalu. Slovenské divadlo prežije vďaka kontinuálnemu uvádzaniu slovenskej drámy.“

Festival Nová dráma / New Drama 2011 sa skončil, tešíme sa na stretnutie s Vami o rok na festivale Nová dráma / New Drama 2012!

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2010:

GRAND PRIX Nová dráma / New Drama 2010

nebola udelená

ZVLÁŠTNA CENA POROTY

PETER HANDKE: PODZEMNÉ BLUES

Mestské divadlo Žilina

Réžia: Eduard Kudláč

CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY

NAPICHOVAČI A LÍZAČI

Divadlo SkRAT Bratislava

Réžia: Dušan Vicen

CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA

GEJZA DEZORZ: GAŠPARKOVE ŠIBALSTVÁ ALEBO EROTIC DOBRODRUŽSTVÁ BOB DE NIRA

Dezorzovo lútkové divadlo

Réžia: Gejza Dezorz

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2010

1. miesto PETER JANKŮ: KAMENE ŽIVOTA

ZUZA FERENCZOVÁ: BABYBOOM

2. miesto LENKA LANGRONOVÁ: Z PRACHU HVĚZD

3. miesto HELENA ELIÁŠOVÁ: TÉ NOCI

MARTIN HVIŠČ: TRIÁDA

Tlačová správa