Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

Galéria umelcov Spiša

| On 21, Máj 2011

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi bola založená v roku 1987. Stala sa sprostredkovateľom umenia 19. a 20. storočia a s postupne sa rozširujúcim zbierkovým fondom prezentuje aj tvorbu súčasných mladých umelcov Spiša. Oblasť bola v minulosti križovatkou kultúr a na túto skutočnosť dnes nadväzuje medzinárodná spolupráca. Výsledkom týchto aktivít boli viaceré výstavy a sympózia, ktorých výsledky obohatili zbierkový fond galérie. Stelesnením tejto idey je exteriérová súčasť galerijnej expozície „Záhrada umenia“, ktorú v rámci sochárskych sympózií zaplnili skulptúrami najmä zo spišského travertínu domáci i zahraniční sochári.

Už v roku 1987 bola sprístupnená expozícia s názvom „Umelci Spiša“ zahŕňajúca diela umelcov, ktorých pôvod, pobyt alebo tvorba sú späté s regiónom v časovom rozpätí od polovice 19. storočia po súčasnosť. V roku 1994 bola nainštalovaná samostatná expozícia venovaná tvorbe významného predstaviteľa slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu, ktorý žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi. Zbierkový fond obsahuje 1789 ks diel.

Galéria v priebehu svojho doterajšieho pôsobenia rozvíja aktivity vo všetkých oblastiach galerijných činností. Zaoberá sa vedecko-výskumnou, výstavnou, propagačnou a kultúrno-vzdelávacou činnosťou.

Stále expozície

JOZEF HANULA Kresba/ maľba

V roku 1994 bola nainštalovaná samostatná expozícia venovaná tvorbe významného predstaviteľa slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu, ktorý žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi. Najpočetnejšie sú zastúpené jeho študijné kresby z budapeštianskych a najmä mníchovských štúdií. V stálej expozícií dominujú najmä autorove rozmerné figurálne kresby v životnej veľkosti a portrétne diela objednávkové i rodinné žánrové portréty a zastúpené sú aj ukážky návrhov monumentálnych malieb.

ZÁHRADA UMENIA

Ďalšou stálou prezentáciou galérie je exteriérová expozícia sochárskych diel, ktorej základ tvoria diela vytvorené na doterajších štyroch ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia Spiš 2002, 2004, 2006 a 2008 (diela umelcov z Poľska, Ukrajiny, Českej republiky, Rumunska a Slovenska). Koncepcia exteriérovej expozície vychádza z tradície sochárskych záhrad a parkov, ktoré sa objavili už v stredoveku a svoj vrchol dosiahli v medicejských záhradách renesančnej Florencie, či sochárskych sympóziách 20. storočia. Inšpiračné pozadie tu vytvára aj spišská umelecká tradícia, vychádzajúca zo stredoveku, kedy sa Spiš stal križovatkou kultúr a multietnickým regiónom.

UMELCI SPIŠA

Expozícia predstavuje diela umelcov, ktorých pôvod, pobyt alebo tvorba sú späté s regiónom v časovom rozpätí od polovice 19. storočia po súčasnosť. V stálej expozícii Umelci Spiša sú zastúpené diela Andreja Baču, Júliusa Štetku, Maxa Kurtha, Andora Borútha, Ladislava Medňanského, Ferdinanda Katonu, Štefana Fodora, Ernesta Rákošiho, Viktora Olgyaia, Eugena Szepesi-Kuszka, E. Köszeghy-Winklera, Jozefa Fabiniho, Jozefa Majkuta, Emila Makovického, Štefana Cpina, Emila Sedláka, Ladislava Kacvinského, Štefana Kubíka, Jany Kiselovej, Evy Melkovičovej, Evy Končekovej, Imricha Svitanu, Miroslava Bonka, Otta Korkoša, Mariána Hennela, Viliama Pirchalu, Štefana Kovaľa, Štefana Hudzíka, Ondreja Ivana, Michala Trembáča, Jána Ilavského, Petra Pollága, Mikuláša Siranka, Karola Barona, Vladimíra Popoviča, Jozefa Haščáka, Juraja Oravca, Stanislava Fľaka a mnohých ďalších.

Výstavy

PRIESTOR 2011 27. 5. o 15 00 – 30. 6. 2011 Výstava maturitných prác absolventov Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi

Mimovýstavná činnosť v mesiaci jún

„Záhradný ateliér“ – tvorivá dielňa zameraná na tvorbu papierových variácií a techniku maľby akrylom – určené pre deti ZŠ a MŠ

Pri príležitosti MDD – výtvarný workshop s umelcom z Kene Adamom Masavom

Tvorivá komunita – ženy – večerné výtvarno-kreatívne stretnutia, ktoré ponúkajú ženám rôzneho veku možnosť naučiť sa netradičné techniky – na tento mesiac sme pripravili techniku šitej čipky pod vedením textilnej výtvarníčky 17. 6. 2011 o 16:00 – 19:00

 

www.gus.sk