Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

„Čítajme si“ čitateľský maratón v Novohradskej knižnici

| On 20, Máj 2011

Čitateľská gramotnosť je, veľmi zjednodušene povedané, schopnosť čítať s porozumením. A kto čítanému nerozumie, nemôže čítať rád, a teda nečíta. S čítaním nastupujúcich generácií je to zlé, teraz aj v blízkej budúcnosti  – kto nečíta teraz, zriedkavo začne v zrelšom veku.

Novohradská knižnica v  Lučenci po minuloročnom úspechu celoslovenského projektu „Čítajme si…“ a prekonaní slovenského rekordu o  Najpočetnejší detský čitateľský maratón, sa na základe výzvy Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov rozhodla zapojiť a pokračovať v tradícii tohto podujatia. V roku 2011 chceme opäť spojiť deti pri čítaní kníh a pokúsiť sa náš minuloročný rekord prekonať. Podujatie sa uskutoční 31. 5. 2011 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v rozprávkovej miestnosti oddelenia detí Novohradskej knižnice v Lučenci. Deti  účastné maratónu budú čítať knihu, ktorej titul vyberie naša knižnica. Každý zapojený čitateľ prečíta jednu stranu. Simultánne čítanie bude v NKLC ako aj vo všetkých mestách Slovenska prebiehať v ten istý deň  31. 5. 2011 a v presne určenom čase od 09.00 do 15.00. Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia škôl ale aj individuálny detský čitatelia  veríme, že ako aj v predchádzajúcich rokoch aj tento rok s Vašou spoluprácou  a podporou sa myšlienka spájania detí prostredníctvom pútavej knihy , naplní a podarí.

Celé podujatie bude zdokumentované fotodokumentáciou a prípadné články v  regionálnej tlači informujúce o podujatí.  Jeden veľký diplom formátu A1, na ktorý sa podpíšu všetky zúčastnené deti, nám  zostane v knižnici ako príjemná spomienka na čitateľský maratón. Všetky zúčastnené deti budú zaradené do zlosovania detských knižiek. Zo skúseností z minulého roku vieme, že naša knižnica má veľmi dobrý vzťah so školami ale aj individuálnym detským čitateľom a preto na záver Vám ponúkame kontaktné čísla, respektíve e-mail adresy, na ktoré nám nahláste presnú hodinu Vašej účasti na celoslovenskom čitateľskom maratóne „Čítajme si“. NKLC – 047/45 119 32, 047/45 119 33, 047 43 263 69,

sluzby@nklc.sk, naucna@nklc.sk, predeti@nklc.sk, pobocka@nklc.sk

Veríme, že naše vzájomné očakávania sa splnia a na konci akcie budeme mať  spoločne dobrý pocit z úspešného podujatia. Daša Filčíková, riaditeľka NKLC