Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 22, 2019

Scroll to top

Top

Staňte sa členmi Študentskej poroty

| On 14, Apr 2011

Milí študenti a študentky,

zúčastnite sa ako hostia a účastníci festivalu inscenácií súčasnej drámy Nová Dráma / New Drama 2011, 17. – 21. mája 2011 v Bratislave.

Máte jedinečnú príležitosť stať sa účastníkmi Seminára mladej kritiky pod vedením redaktora časopisu Svět a divadlo Jakuba Škorpila, a stať sa tak zároveň členmi Študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udeľuje Cenu študentskej poroty!

JAKUB ŠKORPIL (nar. 1975) vyštudoval katedru divadelnej vedy na Karlovej univerzite v Prahe. Od polovice 90-tych rokov minulého storočia pravidelne publikuje v denníkoch a odborných periodikách. Významná je predovšetkým jeho spolupráca s Denním Telegrafem (1995-97) a Českým rozhlasem 2, stanice Praha (1997-98). V roku 1996 založil spolu so Simonou Šnajperkovou časopis Obratel (štyri roky bol jeho redaktorom). Časopis každoročne vychádza pri pražskom festivale vysokých divadelných škôl Zlomvaz. O dva roky neskôr spoluzaložil (a tri roky bol jeho redaktorom) časopis Cavea, ktorý vychádzal pri každom predstavení festivalu České divadlo. Od roku 2001 je redaktorom časopisu Svět a divadlo.
Viac ako dvadsať rokov je členom neprofesionálneho divadelného súboru Kulturně divadelní spolek Puchmajer (resp. Antonín D.S. či Ing. Antonín Puchmajer  D.S.). Je amatérskym hercom, režisérom, prekladateľom, hráčom kroketu a štatistom Opery Národného divadla.

 

Záujemcovia o post člena študentskej poroty festivalu a účastníka seminára musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  • vidieť počas festivalu všetky inscenácie hlavného súťažného programu a mať odhodlanosť viesť diskusie na odbornej úrovni a denne písať o videných inscenáciách, a na záver napísať spoločnú správu o práci poroty a jej rozhodnutí
  • byť vysokoškolským študentom (z odborov Estetika, Kulturológia, Divadelná veda a ďalších príbuzných umenovedných odborov).
  • zaslať prostredníctvom e-mailu do 30. apríla 2011 akúkoľvek recenziu, alebo kritiku z oblasti divadla (spolu dve normostrany písomnej práce) a krátky motivačný list.

Počet účastníkov je obmedzený.

O výbere na Seminár mladej kritiky budete oboznámený do 5. mája 2011.

Účastníci Seminára mladej kritiky majú zabezpečené vstupenky na festivalové podujatia.
Mimobratislavským účastníkom bude hradené ubytovanie počas festivalu a cestovné náklady do a z Bratislavy.

Výber z písomných výstupov zo Seminára mladej kritiky bude uverejnený na webovej stránke festivalu www.novadrama.sk a v časopise kød – konkrétne o divadle.

Kontakt a ďalšie informácie: Dominika Zaťková, dominika.zatkova@theatre.sk