Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | January 19, 2019

Scroll to top

Top

ŠYMON KLIMAN: PARTIZÁNI

| On 05, Apr 2011

Francúzsky inštitút na Slovensku vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy fotografa ŠYMONA KLIMANA s názvom PARTIZÁNI. Výstava predstaví súčasné fotografické portréty účastníkov Slovenského národného povstania (1944).

Francúzsky inštitút sa pri tejto príležitosti spája so Stredoeurópskym domom fotografie, aby spoločne predstavili retrospektívu tvorby tohto mladého fotografa, ktorý do centra svojho záujmu umiestňuje jednotlivca. Jeho pohľad, súčasne dojímavý i skúmavý, dáva jeho fotografiám výraz mnohorozmernosti, ktorý ich robí tak originálnymi.

Partizáni sú zatiaľ posledným výtvorom autora. Spojením fotografického média s výpoveďami partizánov vo forme zvukových nahrávok a textov autor pridáva k práci umelca i rozmer historický ; rozmer vítaný v prípade týchto výnimočných ľudí. Aké faktory vedú jednotlivca vstúpiť do odboja, pretransformovať sa z obyčajného človeka na hrdinu? Tieto portréty nám na to možno dajú odpoveď.

Francúzsky inštitút taktiež s radosťou privíta medzi svojimi múrmi viacero z partizánov, ktorí sa zúčastnili projektu.

Projekt Partizáni Šymona Klimana je realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom.

Kurátorka výstavy: Michaela Pašteková

Streda 6. apríla 2011 o 18.00

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Výstava potrvá do 10. mája 2011


Otváracie hodiny:

pondelok-piatok 9.00-21.00

sobota 9.00-13.00

O projekte Partizáni

Mladý fotograf Šymon Kliman obnovuje našu historickú pamäť prostredníctvom „ľudského“ projektu PARTIZÁNI v ktorom nám umožňuje dostať sa bližšie k pamätníkom významných dejinných udalostí, často v súčasnosti potláčaných, či prijímaných s cynizmom. Vytvára fotografické portréty starnúcich účastníkov Slovenského národného povstania (1944), ktoré v kombinácii s príbehmi a zvukovými nahrávkami tvoria sugestívne intermediálne diela. Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom, ktorý dlhodobo prispieva k rozvoju súčasného umenia v rôznych regiónoch Slovenska. Nadačný fond ST doposiaľ podporil rôznych mladých umelcov celkovou sumou 153 000 €.

Šymon Kliman svoje portréty hrdinov prezentuje rôznymi cestami – streetartovou formou výlepu na ulici, ako sociálne angažované výstavy vo verejnom priestore i vo forme profesionálnej galerijnej prezentácie v múzeách a na prehliadkach fotografie. Okrem vytvorenia audio – vizuálnych diel a ich prezentácie sú súčasťou projektu prednášky z novodobej histórie a vydanie textovo-obrazovej publikácie.
Autor chce osloviť rôzne generácie a spoločenské skupiny, s cieľom prepájať často oddelené svety minulosti a súčasnosti. Volí si na to atraktívnu formu kombinácie portrétu a storytellingu – rozprávania silného príbehu, ktorý sa spája s každou ľudskou tvárou.

Slovo autora

Raz mi moja babička povedala krásnu vec: „Paradoxom staroby je, že máte odpovede na všetky otázky, ale nikto vás už nepočúva“. Partizáni sú podľa mňa „slovenskí národní hrdinovia“  –  iba vďaka nim sme neprehrali druhú svetovú vojnu, v ktorej sme sa pridali na stranu fašistického Nemecka. Ja ich pokladám za hrdinov, o ktorých by mal vedieť celý národ, hoci sú to obyčajní ľudia. S podporou Nadačného fondu Slovak Telekom s nimi nahrávam rozhovory a snažím sa znova priniesť ich príbeh bližšie k ľuďom. Nesmieme na nich zabudnúť, aby aj ich potomkovia mali byť na čo hrdí.“ (Šymon Kliman)

Slovo kurátora

Oživovanie potláčaných spomienok, rekonštrukcia zabudnutého, konfrontácia s vlastnou históriou – to sú témy, s ktorými by sa mala v istom momente vyrovnávať každá spoločnosť. Paradoxne, minulosť je pre nás často skôr tabu, uzavretým prípadom, ktorého dôsledky a význam pre súčasnosť zámerne ignorujeme. Fotograf Šymon Kliman sa na tento postoj rozhodol zareagovať projektom PARTIZÁNI. Veľkoformátové psychologické portréty však nie sú len istým sociálnym či spoločenským gestom, ale aj akýmsi hľadaním odpovede na otázku – je možné v tvári čítať hrdinstvo? Vrásky či drobná mimika očí sa pre Klimana stávajú „odtlačkom“ prežitého, reminiscenciou silných zážitkov. Úryvky z citovo najvypätejších príbehov portrétovaných partizánov sú zaznamenané aj priamo pod fotografiami. Text v tomto prípade nemá funkciu faktografického titulku, ale svojím obsahom skôr ukotvuje portrét v jeho historickej súvislosti a vyvoláva v divákovi ďalšiu emocionálnu reakciu, zintenzívňuje a obohacuje vizuálny dojem. Kliman partizánov zaznamenáva v ich domácich prostrediach – aby na dialóg s ním reagovali uvoľnene, autenticky. Pri fotografovaní však volí neutrálne jednotiace pozadie, eliminuje mimoestetické významotvorné atribúty. Jeho hrdinovia sa nepýšia medailami, ani vyznamenaniami. Tie totiž pre Klimana nie sú nositeľmi heroizmu. On chce ukázať, že hrdinstvo nemusí byť navonok viditeľné. A možno nie je ani objektívne zmerateľné. To však neznamená, že neexistuje. (Michaela Pašteková)

CV Šymon Kliman

Šimon Kliman (1980) je mladý slovenský fotograf, pracuje pod umeleckým menom Šymon Kliman. V roku 2008 absolvoval štúdium fotografie v ateliéri Filipa Vanča na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia bol na ročnej stáži na Vysokej škole umeleckého priemyslu v ateliéri profesora Pavla Štechu. V súčasnosti pôsobí ako fotograf vo voľnom povolaní, je aktívny v združení troch mladých fotografov SVK, s ktorými prevádzkuje alternatívny priestor pre kultúru v bývalej továrni Cvernovka v Bratislave. Zúčastňuje sa kolektívnych výstav na Slovensku i v Čechách a vystavuje na fotografických festivaloch v Európe. Šymon Kliman sa vo svojej tvorbe programovo venuje rozvoju otvorenej spoločnosti prostredníctvom špecificky zameranej umeleckej tvorby, jeho motívom sú portréty ľudí z rôznorodých sociálnych a kultúrnych prostredí. Jeden z jeho aktuálnych projektov pod názvom „Beautiful People“ získal pozornosť verejnosti, médií i odborné ocenenia (Cena rektora VŠVU, Cena VÚB za fotografiu roka 2009). V tomto projekte sa Kliman zameral na borenie typického stereotypného zobrazenia života rómskych komunít a ich sociálnych podmienok. O kolekciu fotografií zobrazujúcich ľudí rómskeho pôvodu so zriedkavým záujmom o charakter portrétovaného, no zároveň takmer ako módne ikony, prejavili záujem viaceré zahraničné galérie (Anzenberger Gallery, Viedeň, Langans Gallery, Praha, Castrum Peregrini, Amsterdam). V roku 2009 získal cenu českého časopisu TÝDEN za svoju kolekciu Fashion in Action. Jeho práca je zaradená do dvoch aktuálnych publikácií o mladej slovenskej fotografii: New Slovak Photography (vydavateľ: Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava) a katalóg PHOTOPORT Gallery, Bratislava.

Od roku 2011 je projekt PARTIZÁNI zaradený v zbierkach Českej Národnej Galerie.