Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

PR

Slovenský štát na DOCsk 2011

Slovenský štát na DOCsk 2011

| On 05, Apr 2011

Od 13. do 16. apríla 2011 uvedie festival dokumentárnych filmov DOCsk 2011 prvý slovenský filmový týždenník Nástup. Táto publicistická relácia vznikala v období Slovenského štátu. Na festivale DOCsk 2011 sa predstaví práve preto, že je prvým naozajstným dokumentárnym počinom na Slovensku. Okrem toho, sa dá považovať aj za počiatok pôvodnej slovenskej filmovej tvorby. V rámci viacerých filmových blokov diváci uvidia výber šotov z tohto týždenníka. Za poskytnutie výnimočných archívnych materiálov vďačí festival Slovenskému filmovému ústavu v Bratislave.

Premietaniam bude predchádzať výstava oficiálnych fotografií Slovenského štátu s názvom V tieni tretej ríše, ktorá je súčasťou festivalu DOCsk 2011 a Týždňa slovenských knižníc 2011. Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. 3. 2011 vo FotoGalérii Nova na Hlavnej ulici č. 48 v Košiciach o 16:30. Kurátorkou je Bohunka Koklesová. Výstava potrvá do 21. 4. 2011. Organizátori festivalu spolu s kurátorkou a pracovníkmi galérie na vernisáž srdečne pozývajú.

Výber šotov Nástupu prebiehal za výdatnej pomoci Petry Hanákovej, ktorá jednotlivé bloky lektorsky uvedie. O filmových blokoch povedala: „Vo svojom výbere z filmov Nástupu (väčšinou vyextrahovaných týždenníkových šotov v réžii I. J. Kovačeviča) som sa zámerne snažila vyhnúť hard core propagande, papalášom a veľkej politike. Išlo mi o kolekciu, ktorá popíše skôr „malé dejiny“: kultúru, rekreáciu, voľný čas, dobové kuriozity a každodennosť. I keď ani tu sa, samozrejme, propagande celkom nevyhneme.“ Aj poukázaním na tento zabudnutý fenomén, ktorý ukazuje Slovenský štát v inej polohe než len skrz osobnosť J. Tisa, chce DOCsk 2011 vyvolať diskusiu o téme, ktorá sa dá označiť za národné tabu.

Nástup je prvý slovenský filmový týždenník, ktorý prinášal slovenským divákom domáce, ale aj zahraničné reportáže. Keďže vznikal v atmosfére prekvitajúceho nacizmu, je jeho obsah silne ovplyvnený nemeckou propagandou. Bolo to však práve vďaka vplyvu propagandy, že tvorcovia začali točiť aj iné, „únikové“ reportáže. Tieto zachytávali kultúrny a teda celkovo civilný život v Slovenskom štáte. Nástup vychádzal od marca 1939 do začiatku marca 1945. Počas tohto obdobia, položil remeselné ale aj umelecké základy slovenskej kinematografie.

Viac informácii spolu s kompletným programom na: www.filmdoc.sk

Zdroj fotografií v prílohe: Slovenský národný archív

Autor: Ľuboš Bišto