Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

Čo nové v divadelnom svete? (marec – apríl 2011)

| On 22, Mar 2011

NITRA

Cyklus workshopov: Súčasné divadelné poetiky

Počas letného semestra 2010/2011 sa uskutoční séria vybraných tvorivých dielní (workshopov) Súčasné divadelné poetiky s profesionálnymi divadelnými tvorcami v rámci projektu Vzdelávanie divadlom, ktorý realizuje Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s podporou Európskych štrukturálnych fondov pod vedením prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD.

Dovedna sa uskutočnia v tesnom závese za sebou tri vybrané divadelné dielne s rozličným smerovaním: dramaturgická dielňa s dramaturgom, dramatikom a vysokoškolským pedagógom doc. Petrom Pavlacom (vždy v pondelok od 28. 3. do 9. 5. 2011), dielňa scénickej hudby s hudobným skladateľom a performerom Mgr. art. Markom Piačekom (8. 4. – 10. 4. 2011 v Univerzitnom tvorivom ateliéri) a scénografická dielňa so scénografom Mgr. Petrom Janků (6. 5. – 8. 5. 2011 v Univerzitnom tvorivom ateliéri).

Účastníci dielní získajú pod odborným vedením svojich lektorov nielen rozširujúce poznatky o rôznych divadelných postupoch, ale tiež cenné praktické skúsenosti. Každá z jednotlivých dielní zároveň vyústi do verejnej prezentácie výsledkov workshopu v Univerzitnom tvorivom ateliéri:

- 10. 4. 2011 o 17. 00 hod. dielňa scénickej hudby,

- 8. 5. 2011 o 17. 00 hod. scénografická dielňa,

- 9. 5. 2011 o 12.00 hod. dramaturgická dielňa.

Zmyslom realizovaných workshopov je predovšetkým zoznámiť študentov s konkrétnymi fázami vzniku divadelného diela. Študenti Katedry kulturológie a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF sa dozvedia o súčasných divadelných poetikách priamo od tvorcov – divadelných praktikov.

O workshopoch a projekte viac na: www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ BANSKÁ BYSTRICA

Božena S. Timrava, Elena M. Šoltésová: VARIÁCIE LÁSKY

Divadelná dramatizácia dvoch diel v jednej inscenácii: B.S. Timravy Za koho ísť?, E.M. Šoltésovej Moje deti

Prvé uvedenie: 24. 3. 2011 o 19:00 hod., v Teátriu vily Dominika

Variácie lásky sa inšpirujú dielami z minulosti, ktoré majú presah do súčasnosti.

Variácie lásky pokračujú v banskobystrickom hľadaní obrazov a osudov žien.

……………………………………………………………………………………………………………..

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN

Jozef Hollý: KUBO

- premiéra: 8. apríla 2011

- réžia: Dodo Gombár a.h.

Jeden z najslávnejších titulov martinského divadla, ale i slovenského divadelníctva opäť ožije na javisku. Dve inscenácie textu Jozefa Hollého sú rodinným striebrom nášho divadla – prvé uvedenie v réžii Ivana Geguša s nezabudnuteľným Jozefom Kronerom katapultovalo protagonistu do SND, a vďaka následnej televíznej inscenácii mu zabezpečilo nesmrteľnosť; divadelnou udalosťou však bolo i druhé uvedenie Kuba na martinskom javisku z roku 1981 v réžii Ľubomíra Vajdičku s Petrom Bzdúchom v hlavnej úlohe. Ambíciou inscenačného tímu na čele s režisérom Dodom Gombárom je nielen pripomenutie si slávnych predchodcov, ale predovšetkým originálna interpretačná výpoveď nadväzujúca na Tajovského Nový život, ale aj autorských Štúrovcov.

…………………………………………………………………………… ………………………………………………..

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO PREŠOV

Ján Chalupka: KOCÚRKOVO

Kocúrkovo je jedným z prvých slovenských dramatických textov a právom sa zaraďuje medzi to najlepšie z našej klasiky. Tvorcovia sa ho rozhodli spojiť s ďalšou Chalupkovou fraškou Všetko naopak, s ktorou vytvára ucelený príbeh točiaci sa okolo rodiny čižmára Tesnošila. Tieto dve hry sa inscenujú spoločne po prvýkrát. Výnimočné je aj to, že budú obe uvedené v pôvodnom jazyku, čo sa v celom 20. storočí nestalo. To všetko spolu so známym príbehom divákovi sľubuje veselý a nevšedný divadelný zážitok.

Premiéra: 1. 4. 2011 v Historickej budove

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

DIVADLO ANDREJA BAGARA V NITRE

 Ray Cooney – John Chapman: DVOJITÁ REZERVÁCIA

réžia: Cristian Ioan (Rumunsko)
premiéra: 25.3.2011,Veľká sála DAB

ZDROJ: tlačové  správy, www.bdnr.sk , www.djz.sk , www.divadlomartin.sk ,
www.dab.sk