Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | February 15, 2019

Scroll to top

Top

Putovanie Adama Šangalu po erotických chodníčkoch

Putovanie Adama Šangalu po erotických chodníčkoch

| On 01, Feb 2011

Koncentrácia dobrých futbalistov v jednom mužstve má (väčšinou) za následok dobré výsledky a valcovanie súperov. Koncentrácia dobrých tvorcov na projekte Adam Šangala mala za následok dielo, ktoré valcuje srdcia divákov… Nie je pravidlom, že veľké mená robia veľké predstavenia. V prípade hry Adam Šangala sa našťastie podarilo prácu jednotlivých osobností skĺbiť do pôsobivej symbiózy. Ladislav Nádaši-Jégé ako autor literárnej predlohy, tvorca libreta Jozef Paštéka, ktorý v 70-tych rokoch napísal scenár aj pre hraný film Adam Šangala, Vašo Patejdl ako autor hudby, Kamil Peteraj, ktorý skladby otextoval, a to všetko pod režisérskou taktovkou Jozefa Bednárika.

Nitriansky muzikál sa na doskách objavil už v roku 2003 a hral sa dlhých šesť rokov. Ako sa neskôr ukázalo, posledné predstavenie v januári 2009 nebolo posledným a v septembri roku 2010 sa pre veľký záujem diváckej obce konala obnovená premiéra.

Šangala nie je Jánošík!

Adam Šangala nie je typickým kladným hrdinom, tak ako je tomu napríklad pri Jánošíkovi. Okrem toho, že zabránil znásilneniu Betky, neurobil v podstate nič hrdinské, čo by ho postavilo na piedestál slávy. Chrániac si vlastný život, prizerá bez zásahu ako vešajú jeho prosiaceho otca, neskôr sa miluje s kurtizánou. Vydatej žene na jej žiadosť urobí dieťa, klame Betke o svojej vernosti a ženy sa v jeho náručí striedajú jedna radosť. Adam Šangala má nevyrovnaný charakter – štíti sa zabíjania, no napriek tomu sa nechá naverbovať do vojska. Má svoje ideály, no často ich porušuje a nevie si stáť za svojím slovom. Pred smrťou uteká a skrýva sa pred dolapením. Možno aj preto je ľuďom taký sympatický – Šangala predstavuje konanie mnohých z nás, s chybami, zlyhaniami a neresťami. Mimochodom, o erotiku nie je v predstavení núdza. Ani nie tak priamo zobrazujúcu. Prítomnú skôr v rečiach, slovných narážkach a v situáciách, ktoré majú erotický podtext. Ak by sme si niektoré časti deja odmysleli, mohli by sme príbeh nazvať ako „Putovanie Šangalu po erotických chodníčkoch“.

„To lono počerné je v noci na predaj, tak teda zaplať, zhasni a potom ma vyzliekaj!“

Bábkar či Boh?

Asi najkontroverznejšou postavou bol Boh. Aj keď počas celej inscenácie vystupoval ako Hospodin, dramaturgia ho oficiálne uvádza pod názvom „Bábkar“, ako narážka na to, že riadi ľudí a ľudské osudy ako svoje bábky. To, že zasahuje do deja ako deux ex machina sa dá prijať, no jeho zásahy sú často v rozpore s božími pravidlami (pastorovi radí používať hypnózu, Šangalu navádza na sex). Pozitívny je výber predstaviteľa. Leopold Haverl sa na túto rolu hodil nielen svojím výzorom (aj keď občas v bielom rúchu vyzeral ako v nočnej košeli), ale aj nezameniteľne krásnym zafarbeným hlasom.

Zlepenec

Celá inscenácia je v podstate akýmsi zlepencom. A to vo viacerých oblastiach. Hudobná zložka je zlepená z viacerých štýlov, vypočujete si napríklad klasické pomalé slaďáky, čardáš, skladbu s orientálnym nádychom, piesne čerpajúce zo slovenského folklóru, ale aj rapovú skladbu či piesne ladené do štýlu z obdobia okolo 17. storočia. Vašo Patejdl však potvrdil, že je hitmaker a v spolupráci s Kamilom Peterajom sa mu podarilo vytvoriť chytľavé skladby, ktoré sa rýchlo dostanú pod kožu.

O obsadení možno povedať, že je pozliepané azda zo všetkých hercov vyskytujúcich sa v DAB. Zazriete známe tváre z divadla a ich počet prevyšuje číslo tridsať. Bednárikov režisérsky vklad je citeľný, paradoxom je, že neobohatil inscenáciu v podstate o nič, čo by sme už predtým nevideli. Biela laň a jej úloha v inscenácii? Predovšetkým tanečná zložka, vyjadrovanie emócií a prítomnosti tragického – rovnako ako Krv v muzikáli Dracula. Farebné odlíšenie postáv? Toho sme u Bednárika svedkom veľmi často. Scéna, znázorňujúca obriu knižnicu tvorenú nadrozmernými knihami? Aj tu sme už niečo podobné videli….

Ak by som sa vyjadroval v kuchárskej terminológii, povedal by som – jedlo pozliepané z viacerých iných jedál môže byť pre zákazníka delikatesa, no degustátor rozozná z čoho sa skladá. V divadelnej terminológii – divák prijíma Adama Šangalu veľmi pozitívne, no odborník vidí, že jednotlivé zložky boli už použité inde. Divadlo sa hrá pre ľudí a ak je spokojný divák a neustále zapĺňa hľadisko, potom je to zrejme jedno. A divák v tomto prípade spokojný je.

Jozef Paštéka – Vašo Patejdl – Kamil Peteraj: ADAM ŠANGALA

Réžia: Jozef Bednárik; dramaturgia: Svetozár Sprušanský ; spolupráca na scenári: Jozef Bednárik a Svetozár Sprušanský ; dramaturgická spolupráca: Jana Liptáková; hudobné naštudovanie a dirigent: Július Selčan; scéna: Vladimír Čáp ; hlasová príprava: Lenka Paulíková ; korepetície: Július Selčan a Ľubomír Dolný; choreografia: Jaroslav Moravčík; kostýmy: Alexandra Grusková. OSOBY A OBSADENIE: Adam Šangala: Milan Ondrík, Ivan Martinka; Šangalov otec: Ján Greššo; Šangalova matka: Eva Hlaváčová; Biskup: Ján Kováčik; Bábkar: Leopold Haverl; Kohút: Juraj Hrčka; Betka Pohánková: Kristína Turjanová, Ľudmila Trenklerová; Grófka Praskovská: Gabriela Dolná; Brigita Praskovská: Eva Pavlíková; Ondrej Praskovský: Marcel Ochránek; Gróf Praskovský: Anton Živčic; Krčmárka Judita: Daniela Kuffelová; Pastor Konôpka: Martin Fratrič; Gróf Markoč: Ľubomír Kratochvíl; Vendelín Pohánka: Ivan Vojtek ml.; Štefánia Pohánková: Eva Večerová; Hajtman Sekera: Martin Nahálka; Richtár: Ivan Vojtek st.; Anča: Alena Pajtinková; Zuzka Sťahuliaková: Renáta Ryníková; Kmotra: Kristína Greppelová; Frau Elsa: Eva Hlaváčová; Mliekárka: Renáta Ryníková; Stužkárka: Kristína Greppelová; Hrnčiarka: Alena Pajtinková; Medovníkárka: Eva Hlaváčová; Majster Greguš: Peter Kadlečík; Majster Dudáš Martin Nahálka; Majster Čimbora: Juraj Loj; Mihvok: Miloslav Krajčík; Biela laň: Tatiana Jánošová

Premiéra: 28. novembra v DAB Nitra

[c foto=dab.sk]