Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 23, 2018

Scroll to top

Top

Literárna súťaž

| On 09, Nov 2010

Neformálna skupina ZELENÁ ZEBRA vyhlasuje LITERÁRNU SÚŤAŽ

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor vo veku 15 – 26 rokov, ktorý býva/pracuje/študuje/žije v Nitrianskom kraji a jeho tvorba nebola doposiaľ vydaná knižne. Prihlásiť možno iba texty, ktoré neboli doposiaľ ocenené v inej literárnej súťaži.

Súťaž nie je tematicky obmedzená, súťaží sa v kategóriách:

POÉZIA – max. 6 básní, spolu max. 10 strán

PRÓZA (poviedka) – max. 2 poviedky, spolu max. 20 strán

DRÁMA – 1 dramatický text

Súťažné texty je potrebné zaslať do 15. 2. 2011 v slovenskom jazyku ako prílohu e-mailu na adresu zelenazebra@gmail.com

Príloha musí okrem súťažných textov obsahovať aj meno a priezvisko autora, rok narodenia, bydlisko/korešpondenčnú adresu, školu/zamestnanie. Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním vecných cien a čítačkou úspešných autorov sa uskutoční v marci 2011 v Nitre. Súťažné texty v kategóriách poézia a próza bude hodnotiť odborná porota v zložení: Daniel Hevier, Zoltán Rédey, Egon Tomajko. Dramatické texty bude hodnotiť tvorivý tím divadla VYDI, ktorý mimoriadne kvalitné dielo zinscenuje. Porota si vyhradzuje právo pri nízkej kvalite textov niektorú z cien neudeliť.

Súťaž podporili a vecné ceny venovali:

Univerzitný tvorivý ateliér pri UKF, B. Slančíkovej 1, Nitra;

Kníhkupectvo a antikvariát Pod vŕškom, Kupecká 7, Nitra;

Akcent – malá galéria, Kupecká 6, Nitra;

LORD – elektro a kancelárske potreby, Hviezdoslavova 64/25, Nová Dubnica;

www.artblog.sk – svetlo do sveta umenia;

Občas Nečas – časopis, www.obcasnecas.ukf.sk