Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 23, 2018

Scroll to top

Top

„Trápnosť“ ako ústredná výrazová kategória vo filmoch Ali-G Indahouse, Borat a Bruno

„Trápnosť“ ako ústredná výrazová kategória vo filmoch Ali-G Indahouse, Borat a Bruno

| On 06, Okt 2010

Ali G-ho, Borata a Bruna zrejme netreba obzvlášť predstavovať. Tieto tri figúrky či priam kreatúry sa predstavili svetu sami, prostredníctvom svojich kurióznych výčinov a šmahom ruky sa postarali jednak o patričný rozruch točiaci sa okolo nich a jednak o priazeň obecenstva, ktorá dosiahla priam megalomanské rozmery.

Sacha Baron Cohen je komik osobitého štýlu, ktorý svoje „fóriky“ zakladá na paródii, satire a čiernom humore, pričom hlavným terčom jeho slovných i herných atakov sú v prevažnej miere Američania. Uvedené tri tituly sa od seba síce líšia témou a prevládajúcim koloritom zobrazeného sveta, ale čosi ich spája do jedného celku. Týmto svorníkom je kategória „trápnosti“.

Výraz trápneho nesie v sebe zakódovaný dvojitý odkaz. Na jednej strane je to humor a vtip, a na strane druhej niečo nechcené, čím možno opovrhovať. Symbióza spomenutých dvoch významov sa podieľa na vzniku výrazu trápneho, ktorý je vo svojej podstate ponímaný negatívne. Možno konštatovať, že trápnosť sa vo všeobecnosti chápe kriticky ako „podúroveň“ umeleckého diela, ktorý je protipólom kvalitného textu.

Filmy Ali-G Indahouse, Borat a Bruno nadmieru operujú s týmto výrazom. Je akoby ich nálepkou či priam značkou (ne)kvality. Nastoľuje sa otázka: Končia tieto filmy pri zaškatuľkovaní do kategórie trápnosti alebo majú aj hlbší zmysel, na ktorý nepriamo odkazujú? Ak áno, čo konkrétne chcú sprostredkovať svetu týmto spôsobom?

Uvedené filmové tituly možno interpretovať na viacerých úrovniach. V najplytšom zmysle ide o diela nízkej komiky, ktoré siahajú po povrchnom humore – jednoducho chcú zabaviť svojich divákov a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý im zaručí úspech u (nielen) laického publika.

Druhým stupienkom je výraz trápnosti, ktorý má svoje opodstatnenie. Skrýva sa za ním totiž ďalšia skutočnosť, na ktorú chce režisér upozorniť. Trápnosť sa tak stáva len akousi škraboškou, ktorá maskuje druhý významový plán filmu. Vtedy trápnosť nepoukazuje len sama na seba – na prízemnú komiku, ale stáva sa pomocným prostriedkom, prostredníctvom ktorého sa efektnejšie zvýznamní hlbší odkaz filmového diela.

V tomto prípade však ústrednej kategórii odpadá kritické ladenie pôvodného významu a tak sa trápnosť (paradoxne) javí ako ozvláštňujúci prvok, ktorý je veľmi pôsobivým elementom diela.

Všetky tri tituly pracujú s týmito dvoma úrovňami. Kategória trápneho tak nadobúda aj iný, hlbší rozmer, ktorý však treba vo filmových dielach hľadať. Vo filme Ali-G Indahouse môžeme napríklad nájsť skrytú súvislosť so sentimentom niektorých hollywoodskych happyendových filmov, ktoré hlavný protagonista, mimochodom raper vysokého formátu, paroduje svojským spôsobom. Borat zas svojou (za)hranou nevedomosťou „vypichuje“ takmer všetky slabiny amerického národa. Najmladšia z pomedzi troch filmových tvárí Sacha Barona Cohena, Bruno, zas prekračuje hranice sexuality najrozmanitejších podôb míľovým krokom (hoci v tomto filme prevažuje prvá forma výrazu, je spomedzi spomenutých troch titulov najmenej presvedčivý).

Ali-G, Borat a Bruno sú „schválnymi trapošmi“, no oni samých seba vnímajú len v tom najserióznejšom svetle. Tým, že sa strápňujú sami (hoci nevediac) svojimi činmi, trápnosť výrazu prenášajú do svojho okolia, čím sa docieľuje efekt parodizácie tohto okolitého prostredia.

Trápnosť výrazu sa nemusí jednomyseľne vnímať v intenciách negatívneho, ale môže byť originálnou zložkou pre odvrátenie pozornosti od videného. Výraz postáv sa tak stáva len akousi pózou. Podstatu diela treba hľadať inde…

Ali-G Indahouse (úryvok)

[ctext] [c titulka="FilmFour" foto="Universal Studios, Twentieth Century-Fox Film Corporation"]