Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 23, 2018

Scroll to top

Top

Nedeľné matiné

Nedeľné matiné

| On 19, Sep 2010

Rubrika nielen o klasickej hudbe, v ktorej sa snažím priblížiť svet “vážnej” hudby, niekedy branej asi až moc vážne. V druhej časti si povieme pár slov o Chopinovej etude, Bachovom Brandenburskom koncerte,  Mozartovom Figarovi a trocha slov napíšem aj o Schönbergovi. Na konci opäť čaká prekvapenie. Všetko s ukážkami z YouTube.

Chopin – Etuda č. 4 op. 10, E dur

Chopinove etudy boli zo začiatku koncipované ako technické cvičenia pre jeho obsiahlejšie skladby. Časom sa z nich stali jedny z najobľúbenejších skladieb, kde sú spájané na malej ploche technické zručnosti s výrazom a preto sa používajú aj ako edukačný prvok pre študentov klavíra, ale majú svoje miesto aj na koncertných pódiách. Etuda E dur op. 10 je už jeden z dlhších kusov a konkrétne Lang Langovi sa na tejto nahrávke v pomalých okrajových častiach podaril krásny výraz, ktorý hraničí už z pátosom. Pátos v etude mu nevytknem, skôr mi vadí stredná časť, pri ktorej raz opäť hral viac na efekt, ako na čistotu. Príležitosť uvidieť Langa v komplexnom obraze.

Bach – Brandenburský koncert III, Allegro Moderato

Brandenburské koncerty je skupina šiestich koncertov, venovaná grófovi Ludwig von Brandenburgovi. Zvláštnosťou koncertov je ich individuálna inštrumentácia (každý zo šiestich koncertov je písaný pre iné nástrojové obsadenie) a novátorské poňatie kompozičného štýlu. Formovo Bach vychádzal z concerta grossa a z talianskej koncertnej predohry, ale dovolím si tvrdiť, že všetky koncerty pôsobia sviežo aj po takmer 300 rokoch.

Mozart – Koncertná predohra k Figarovej svadbe

Figarova svadba je Mozartova opera, na námet komédie s názvom Skvelý deň alebo Figarova svadba od francúzskeho spisovateľa Caron de Beaumarchaisa, uvedená v roku 1786. Formovo ide o operu buffa (komická talianska opera) a Mozart sa v nej ukázal na vrchole svojho kompozičného umenia. Túto koncertnú predohru považujem za jednu za najvydarenejších na svete.

Schönberg – Pierrot lunaire, 8. časť (Nacht)

Arnold Schönberg bol rakúsky skladateľ židovského pôvodu (neskôr emigroval do USA), ktorý sa zaraďuje do tzv. Druhej viedenskej, atonálnej, školy (Schönberg, Berg, Webern). Bol priekopníkom nového smeru komponovania, kde nastal úplný odklon od tonality a hudba bola chápaná ako rovnocenný rad dvanástich tónov z ktorých neskôr vznikol tzv. serializmus. Melodráma (namiesto spevu sú použité recitácie) Pierrot Lunaire bola skomponovaná ešte pred prvou svetovou vojnou a Schönberg v nej okrem iného použil aj novú techniku, Sprechstimme, pri ktorej má recitovaný hlas presne určený rytmus aj tonovú výšku.

Liszt – Uhorská rapsódia č. 2

Na koniec niečo netradičné. Hudba sprevádzala film od počiatkov jeho existencie a často vie byť aj vďačným námetom, ako to máme možnosť vidieť v tomto dieli seriálu Tom & Jerry. Tom hrá úryvky  z Lisztovej rapsódie a určite pri konzultácii musela stáť aj kvalifikovaná osoba, lebo tu nájdeme naozaj vtipným spôsobom zobrazené časti, ktoré bývajú kameňom úrazu mnohých klaviristov (kto by nechcel, aby sa mu mohol predĺžiť malíček a podobne). Nielen pre všetkých klaviristov povinná jazda =)