Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | July 23, 2018

Scroll to top

Top

Máša a Beta – Dôležitý je uhol pohľadu

Máša a Beta – Dôležitý je uhol pohľadu

| On 29, Aug 2010

Stačí spomenúť len jedno meno – Egon. Nenápadne nás ako postava sprevádza celou inscenáciou, stojí však aj na jej pozadí. Máša a Beta vznikla na základe noviel spisovateľa a filozofa Egona Bondyho. Vo februári 1948 prispel k zmene režimu, neskôr sa ale od neho odkláňa, znechutený jeho vývojom.

Neprináleží mi, aby som sa vyjadroval k obsahu inscenácie. Opisovanú dobu som zažil len ako dieťa, skladanie pionierskeho sľubu ma len tesne obišlo. Egona Bondyho, však vnímam ako človeka, ktorý je s minulým režimom bytostne spätý a čitateľovi ponúka svoj nevšedný pohľad na udalosti pred novembrom ´89.

Dve hlavné ženské postavy – Máša a Beta – dva rozdielne životné osudy. Máša sa stáva zväzáčkou už v mladom veku. Dostáva funkciu referentky pre mládež, s čím sa jej rodičia len ťažko vyrovnávajú. Osamostatňuje sa teda a odchádza do ubytovne, kde sa stretáva s Andrejom, ktorý je pre socializmus horlivo zapálený. Láska k Andrejovi sa ale nikdy nenaplní a ostáva len v platonickej rovine.

Beta zažíva krutú tvár socializmu. Prichádza do tábora, kde väznia jej snúbenca. Chce sa za neho vydať. Výsledok jej snaženia sa dostáva až do absurdnej polohy – jej snúbenca jednoducho zastrelia. Byrokracia spojená s úmrtím je totiž menej náročná ako vybavovanie svadby v tábore.

V postavách Máši a Bety sledujeme dva odlišné pohľady vnímania komunizmu. Máša je naivné dievča, nekriticky prijíma predkladanú „pravdu“, je šťastná z takých banálnych situácií ako je 1.máj, či pohľad na Klementa Gottwalda. Beta sa stretáva najmä s odvrátenou tvárou socializmu, prišla o dedka, otca aj snúbenca, nakoniec je znásilnená a zavraždená. Slepý fanatizmus Máši je tak konfrontovaný s odmietavým postojom Bety. Všetko s nadhľadom sleduje a komentuje Egon, ktorý si prešiel oboma fázami – prijatím aj odmietnutím. Znázorňujú ho dvaja herci. Mladý Egon, ešte donedávna plný optimizmu, začína odhaľovať skutočné úmysly predstaviteľov moci. Chápe, že to čo sa deje, nie je marxizmus ako si ho vysníval. Starší Egon je už uvedomelý intelektuál, ktorý má problémy s ŠTB. Postava Egona spája oba osudy Máši aj Bety, je ohnivkom medzi dvoma zdanlivo nesúvisiacimi príbehmi.

Scéna je vrstvená horizontálne na dve časti, väčšina deja sa odohráva v priestore blízko divákov. Tvorba mizanscény je efektívna, dobové rekvizity (ako busty Stalina a Gottwalda, sovietska a československá vlajka, uniformy a pod.) dávajú divákovi privoňať k duchu doby. V hre sa vyskytuje veľké množstvo postáv, no režisér Kollár si vystačil so šesticou hercov. Inscenácia je koncipovaná tak, že jeden herec znázorňuje niekoľko postáv. Vzniká tak riziko, že divák bude mať problém rozlíšiť, či sa jedná o tú istú postavu v inom kostýme alebo sa objavila postava úplne nová. Tento fakt si našťastie tvorcovia uvedomili a každá prichádzajúca postava sa predstaví, alebo jej totožnosť vyplynie z následného rozhovoru.

Bondyho cit pre vykreslenie opisovaných udalostí a Kollárovo režijné uchopenie urobilo z Máši a Bety inscenáciu, ktorá sa dotýka tém aktuálnych pre dané obdobie. Násilie, udavačstvo, téma Boha, oddanosť ale aj odmietanie režimu.

Máša a Beta bola poslednou súťažnou inscenáciou festivalu Nová dráma/New drama a mala byť dôstojnou bodkou za celým divadelným týždňom. Myslím si, že bola…

Egon Bondy: Máša a Beta
Preklad: M. Gazdík, V. Kollár
Dramaturgia: M. Gazdík
Scéna: J. Zavarský
Kostýmy: K. Bláhová
Hudba: J. Péč
Réžia: V. Kollár
Osoby a obsadenie: K. Tóthová, E. Borsová, M. Križan, G. Hološka, B. Bazsová, V. Jedľovský
Premiéra: 13. február 2010, Divadlo J. Palárika, Trnava